Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Súťaže pre deti ZŠ k 15. výročiu VVS, a.s.

Štatút súťaží k pre deti ZŠ 15. výročie VVS, a.s.

1. VVS  má 15 rokov/ súťaž – vedomostný test:
otázok o vode, o VVS, a.s. ale aj o slovenských či svetových vodných zaujímavostiach. Test bude uverejnený na webe www.vodarne.eu, FB/vodovodna, Instagram. Do žrebovania postúpia tí, ktorí správne odpovedia na všetkých 10 otázok. Odpovede budú žiaci zasielať prostredníctvom emailu na adresu: penelopa@penelopa.sk
 

Víťaza zo správnych odpovedí vyžrebuje zástupca VVS, a.s. najneskôr 10 pracovných dní po termíne ukončenia súťaže. Víťaz získa cenu pre seba a preňho a celú triedu super ceny a perá a zošity.  

Víťazom je: Dávid *** z 8. A. ZŠ Petrovany.
Ceny Dávidovi a jeho spolužiakom z 8. A doručí riaditeľ VVS, a.s. Závod Prešov do konca mája. Blahoželáme :)

 

2. Kreatívna súťaž: Natoč vodu
Súťaž pre celú triedu ZŠ. Trieda zašle krátke video, spot, upútavku na tému: život triedy a voda. Dĺžka max. do 30 sekúnd. Hodnotí sa kreativita, nápad, ale aj spracovanie. Do žrebovania o super ceny postúpia tie triedy, ktoré splnia kritériá. Video posielať mailom, prostredníctvom uschovna.sk, alebo uschovna.cz na adresu: penelopa@penelopa.sk. Víťaza zo správnych odpovedí vyžrebuje zástupca VVS, a.s. najneskôr 10 pracovných dní po termíne ukončenia súťaže. Víťaz získa cenu pre seba a preňho a celú triedu super ceny a perá a zošity.  Blahoželáme Tomášovi *** zo 7. roč. ZŠ Karpatská.
Ceny jemu aj triede doručí riaditeľ VVS, a.s. Závod Svidník.
Víťazné video

 

3. Kreatívna súťaž: Pitná voda
Vlastná kreatívna báseň na tému pitná voda. Hodnotí sa nápad, tvorivosť. Do žrebovania o super ceny postúpia tie básne, ktoré splnia kritériá. Básne budú žiaci zasielať prostredníctvom emailu na adresu: penelopa@penelopa.sk. Víťaza zo správnych odpovedí vyžrebuje zástupca VVS, a.s. najneskôr 10 pracovných dní po termíne ukončenia súťaže.

Víťaz získa cenu pre seba a preňho a celú triedu super ceny a perá a zošity.  
 

Víťazná básnička je zo ZŠ Bystré, autorom je ôsmak Vlado ***.
Víťazná básnička

 

4. VVS najlepšie povolanie/ súťaž – vedomostný test:
Vedomostný test – 15 otázok, na ktoré musia žiaci odpovedať správne. Všetky sa budú týkať povolania vo VVS, a.s. a štúdia, vďaka ktorému sa môže neskôr absolvent zamestnať vo VVS, a.s. Test bude uverejnený na webe www.vodarne.eu, FB/vodovodna, Instagram. Do žrebovania postúpia tí, ktorí správne odpovedia na všetkých 15 otázok. Odpovede budú žiaci zasielať prostredníctvom emailu na adresu: penelopa@penelopa.sk. Víťaza zo správnych odpovedí vyžrebuje zástupca VVS, a.s. najneskôr 10 pracovných dní po termíne ukončenia súťaže. Víťaz získa cenu pre seba a preňho a celú triedu super ceny a perá a zošity.  V žrebovaní zo správnych odpovedí vyhral Samuel zo 7. A z CZŠ sv. Juraja zo Svidníka.
SRDEČNE BLAHOŹELÁME

Skvelé ceny na leto príde celej triede odovzdať riaditeľ VVS, a.s. Závod Svidník Ing. Michal Bartko.
Správne odpovede boli: B, A, C, B, C, A, B, A, B, A.


DȎLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Každá súťaž bude uverejnená na webe a sociálnych sieťach najneskôr 24 hodín pred začiatkom konkrétnej súťaže. Dĺžka každej súťaže max. 1 týždeň v mesiaci máj. Každý súťažiaci vždy uvedie k svojej práci: meno, názov školy, adresu, triedu, telefonický alebo mailový kontakt. Víťazov všetkých súťaží uverejní Agentúra PENELOPA, s.r.o. v mesiaci jún na webe a sociálnych sieťach.

NEPREHLIADNITE:
Do súťaží sa môžu zapojiť deti tých základných škôl, ktoré sú v správe VVS, a.s..
Organizáciu súťaží zabezpečuje pre VVS, a.s. Agentúra PENELOPA, s.r.o..
Ceny víťazovi/víťaznej triede doručí vždy riaditeľ závodu VVS, a.s. z príslušného regiónu, v ktorom sa škola nachádza.

Súťažné príspevky bez požadovaných kontaktných údajov, splnených technických podmienok (formát, kvalita, nosič) alebo práce doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! Ceny nie sú právne nárokovateľné. Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky  súťaže.


1. VVS  má 15 rokov/ súťaž – vedomostný test. Cena pre víťaza: stereo bluetooth slúchadlá. Cena pre celú triedu: perá, zošity a Mixar Batoh.

2. Kreatívna súťaž: Natoč vodu. Cena pre víťaza: stereo bluetooth slúchadlá. Cena pre celú triedu: perá, zošity a polstrované slúchadlá.

3. Kreatívna súťaž :  Pitná voda. Cena pre víťaza: stereo bluetooth slúchadlá. Cena pre celú triedu: perá, zošity a súprava na maľovanie.

4. VVS najlepšie povolanie/ súťaž – vedomostný test. Cena pre víťaza: stereo bluetooth slúchadlá. Cena pre celú triedu: perá, zošity a plážová sada.

 

Termíny súťaží:

Vedomostný test 1: 2. – 4. mája
Kreatívna súťaž: Natoč vodu: 7. – 11. mája 
Kreatívna súťaž: Pitná voda báseň. 14. – 18. mája
Vedomostný test 2: 21. – 25. mája