Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Súťaž - Vodník - test pozornosti

Vyžrebovaný výherca súťaže:

František Daňko

Pod Rožkami 231/6, 044 31 Družstevná pri Hornáde