Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Súťaž - Tekuté zlato

Štatút súťaže:

Tekuté zlato

Fotograficky zachytiť a zobraziť vodu v akejkoľvek jej podobe, s dôrazom na jej jedinečnosť. Predstava krásy vody v akejkoľvek forme, ktorá vyjadruje nenahraditeľný význam tejto životodarnej tekutiny pre človeka. 

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, žiaci ZŠ.
- Hodnotí sa nápad, kreativita, technika a kvalita fotografie.
Termín súťaže: 17. 3. – 11. 4. 2016
Termín uzávierky: 11. 4. 2016

Poslanie súťaže
Vštepovať deťom vzťah ku prírode, životnému prostrediu, ochrane vodných zdrojov formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu, zdravému životnému štýlu a k prírode.

Vyhodnotenie:
Fotografie bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov VVS, a.s. a grafického štúdia Agentúry PENELOPA, s.r.o. Ocenení budú traja jednotlivci.

Ceny pre výhercov: 
1. Cena: kvalitné bluetooth slúchadlá
2. Cena: powerbanka 3000 mAh s integrovaným USB káblom, vhodná na nabíjanie väčšiny smartphónov
3. Cena: SELFIE 2IN1 teleskopická tyč pre zhotovovanie selfie a videa

Víťazné práce budú uverejnené 12. 4. 2016 na web stránke www.vodarne.eu. 

Podmienky:
Do súťaže môžete prihlásiť fotografie vo formáte JPG. Maximálna veľkosť je 1500 Kb. Rozmery nie sú obmedzené, odporúčame zvoliť rozlíšenie max. 1200 až 1600 bodov (dlhšia strana), minimálne aspoň 800 bodov. Súťažné fotografie pridávajte bez rámčekov a vodoznakov. Súťažné fotografie musia mať rozlíšenie minimálne 240 dpi.
Fotografie posielajte s označením „Súťaž TEKUTÉ ZLATO“ na e-mailovú adresu: penelopa@penelopa.sk, spolu s menom súťažiaceho, vekom, adresou školy a telefonickým kontaktom na triednu učiteľku. Fotografie neposielajte na CD nosičoch.

Súťažné príspevky bez požadovaných kontaktných údajov, splnených technických podmienok (formát, kvalita, nosič) alebo práce doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže!

 

Víťazné práce:

1. miesto: Michal Konečný, 15 rokov, ZŠ Školská 28, Chminianska Nová Ves

2. miesto: Marek Rušin, 15 rokov, ZŠ Fábryho 44, Košice

3. miesto: Emma Kovaľová, 15 rokov, ZŠ Bystré