Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Poistenie faktúr

 

Poisťovňa MetLife pre klientov spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., (ďalej len VVS, a.s.,) pripravila poistný produkt Poistenie faktúr, za účelom zabezpečenia úhrady nezaplateného splatného záväzku jednotlivého Klienta voči VVS, a.s.


Ako sa poistenie uzatvára?

Samostatne cez webové sídlo:

 

 

• Vyplnením a podpísaním Prihlášky do Poistenia a jej odoslaním na adresu MetLife: Pribinova 10, 811 09 Bratislava

• Prostredníctvom zákazníckeho centra VVS, a.s., do poistenia vás prihlási pracovník Zákazníckeho centra prostredníctvom webového sídla

• Zavolaním na Call centrum VVS, a.s., operátor Call centra vás prihlási do poistenia prostredníctvom webového sídla

 

Poistné krytie zahŕňa nasledovné poistenia:

• Poistenie pre prípad Straty života z dôvodu choroby alebo úrazu
• Pripoistenie pre prípad Úplnej trvalej invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu
• Pripoistenie pre prípad Úplnej dočasnej invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu
• Pripoistenie pre prípad Nedobrovoľnej straty zamestnania


Oznámenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti prosim kliknite na http://www.metlife.sk/sk/Individual/Sluzby-pre-vas/Poistna-udalost.html

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.


Odhlásenie z poistenia

Z Poistenia faktúr sa môžete odhlásiť kliknutím na: https://evidencia.metlifesk.sk/poistenie-faktur/ziadost-o-zrusenie-poistenia