Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie
Plánovaná odstávka 25.09.2018 - 8:00 hod. Prešov St. mesto Levočská č. 7, 9, 9A, 11, 17, 19, 19A, 21, 23, 25, 27, 29, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Bottova, Urbánkova, Požiarnicka č. 1 (HaZZ), Záhradná č. 1, 3, 5, ...nepárne..., 31, 37, 39. Pitná voda 25.9.2018 - 18:00 hod.
Plánovaná odstávka 27.09.2018 - 8:00 hod. Prešov Mesto Hlavná č.1
Námestie legionárov č. 3, 5
Masarykova č., 1, 3, 5, 7, 7B, 9, 11, 15, 17, 19, 21
Pitná voda 27.9.2018 - 13:00 hod.
Plánovaná odstávka 02.10.2018 - 8:00 hod. Malý Šariš Od č.d. 369 do č.d. 505 Malý Šariš Pitná voda 02.10.2018 - 13:00 hod.
Plánovaná odstávka 09.10.2018 - 8:00 hod. Medzilaborce Sídlisko Vrch:
ul. Gen. Svobodu 131/19 (A-10),
gen. Svobodu 132/21 (A-11), gen. Svobodu 675 (Materská škôlka)
Medzilaborce Pitná voda 09.10.2018 - 14:00 hod.