Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie
Plánovaná odstávka 8.1.2019 Mokroluh Obec   Pitná voda 8.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 9.1.2019 Rokytov Obec   Pitná voda 9.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 10.1.2019 Tarnov Obec   Pitná voda 10.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 15.1.2019 Sveržov Obec   Pitná voda 15.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 16.1.2019 Nižný Tvarožec Obec   Pitná voda 16.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 17.1.2019 Gaboltov Obec   Pitná voda 17.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 22.1.2019 Kurov Obec   Pitná voda 22.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 23.1.2019 Petrová Obec   Pitná voda 23.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 24.1.2019 Vyšný Tvarožec Obec   Pitná voda 24.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 29.1.2019 Hrabské Horný VDJ   Pitná voda 29.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 30.1.2019 Snakov Dolný VDJ   Pitná voda 30.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 31.1.2019 Frička Obec   Pitná voda 31.1.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 5.2.2019 Hrabské Dolný VDJ   Pitná voda 5.2.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 6.2.2019 Snakov Horný VDJ   Pitná voda 6.2.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 7.2.2019 Kľušov Obec   Pitná voda 7.2.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 12.2..2019 Fričkovce Obec   Pitná voda 12.2.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 13.2.2019 Kobyly Obec   Pitná voda 13.2.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 14.2.2019 Lenartov Obec   Pitná voda 14.2.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 19.2.2019 Osikov Obec   Pitná voda 19.2.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 20.2.2019 Stebník Obec   Pitná voda 20.2.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 21.2.2019 Janovce Obec   Pitná voda 21.2.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 26.2.2019 Vaniškovce Obec   Pitná voda 26.2.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 27.2.2019 Tročany Obec   Pitná voda 27.2.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 28.2.2019 Becherov Obec   Pitná voda 28.2.2019 / 15:30 hod.