Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie
Plánovaná odstávka 04.06.2019 / 9:00 hod. Košice Nad Jazerom Raketová 7 – 10,
Družicová 4 -5,
Stálicová 1 -18
Pitná voda 04.06.2019 / 14:00 hod.
Plánovaná odstávka 04.06.2019 / 8:00 hod. Košice Nad Jazerom Talinská Pitná voda 04.06.2019 / 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 11.06.2019 / 8:00 hod. Košice Dargovských hrdinov Adlerova 14 - 18
Fábryho 13,15,23
Pitná voda 11.06.2019 / 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 11.06.2019 / 8:00 hod. Košice Sever Suchodolinská Pitná voda 11.06.2019 / 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 12.06.2019 / 8:00 hod. Košice Nad Jazerom Napájadlá Pitná voda 11.06.2019 / 14:00 hod.