Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie
Plánovaná odstávka 15.11.2018 - 8:30 hod. Abrahámovce Obec Abrahámovce Z dôvodu čistenia vodojemov 15.11.2018 - 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 20.11.2018 - 8:30 hod. Buclovany Obec Buclovany Z dôvodu čistenia vodojemov 20.11.2018 - 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 20.11.2018 - 8:00 hod. Medzilaborce Ul. Mierová, Fučíková, Duk. hrdinov, Kukorelliho, Popradová, Laborecká, Švermova, A. Warhola, Zámočnícka, Dobrianského, Ševčenkova, Čsl. Armády. Medzilaborce Pitná voda 21.11.2018 - 08:00 hod.
Plánovaná odstávka 21.11.2018 - 8:00 hod. Varhaňovce celá obec Varhaňovce Pitná voda 21.11.2018 - 13:00 hod.
Plánovaná odstávka 22.11.2018 - 8:30 hod. Giraltovce Mesto sídlisko Tehelná Z dôvodu čistenia vodojemov 22.11.2018 - 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 27.11.2018 - 8:00 hod. Medzilaborce Ul. Gen.Svobodu 130/17 (A-9), Cintorínska 458 (kotolňa K-4), Cintorínska 870 (DSS N.O.),
Cintorínska 657 (mesto Medzilaborce),
SVB Cintorínska 658.
Medzilaborce Pitná voda 27.11.2018 - 14:00 hod.
Plánovaná odstávka 28.11.2018 - 8:30 hod. Giraltovce Mesto ul. Bardejovská, Budovateľská, Družstevná, Fučíkova Z dôvodu čistenia vodojemov 28.11.2018 - 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 04.12.2018 - 8:00 hod. Košice Sever Slavkovská, Vihorlatská Pitná voda 04.12.2018 - 15:00 hod.