Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie
Plánovaná odstávka

03.07.2018

Košice Obec Južná trieda 51-85
Bulharská 8-12
Rastislavova 70-80
Pitná voda 03.07.2018 - 18:00 hod.
Plánovaná odstávka 10.07.2018 - 7:50 hod. Včeláre Včeláre Včeláre obec Pitná voda 10.07.2018 - 17:10 hod.
Plánovaná odstávka 12.07.2018 - 8:00 hod. Košice Obec Kováčska 51 – 71
Kasárenské námestie  1
Pitná voda 12.07.2018 - 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 17.07.2018 - 8:00 hod. Sabinov Ulica, objekt: Moyzesová, Jesenského, Fabryho,
L. Novomeskeho, Gen. Svobodu F. Kraľa
Moyzesova, Sabinov Pitná voda 17.07.2018 - 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 18.07.2018 - 8:00 hod. Sabinov obec Sabinov, ul.  Ľutinska , Na Pečovec, Mlynská, Jabloňová Pitná voda 18.07.2018 - 15:00 hod.