Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie
Plánovaná odstávka 06.03.2018 Becherov Obec VDJ Becherov Pitná voda 06.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 07.03.2018 Šiba Obec VDJ Šiba Pitná voda 07.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 08.03.2018 Kľušov Obec VDJ Kľušov Pitná voda 08.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 13.03.2018 Fričkovce Obec VDJ Fričkovce Pitná voda 13.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 14.03.2018 Šiba Obec VDJ Šiba Pitná voda 14.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 15.03.2018 Kobyly Obec VDJ Kobyly Pitná voda 15.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 20.03.2018 Osikov Obec VDJ Osikov Pitná voda 20.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 21.03.2018 Smilno Obec VDJ Smilno Pitná voda 21.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 22.03.2018 Janovce Obec VDJ Janovce Pitná voda 22.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 26.03.2018 Košice Čermeľ Čermeľská cesta Pitná voda 26.03.2018
8:00 - 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 26.03.2018 Košice Košice Jazdecká, Športová, Kavečianska cesta,
Za štadiónom, 
Horolezecká, Atletická, Turistická
Pitná voda 26.03.2018
8:00 - 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 03.04.2018 Nižná Polianka Obec VDJ N. Polianka Pitná voda 03.04.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 04.04.2018 Bartošovce Obec VDJ Bartošovce Pitná voda 04.04.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 05.04.2018 Hažlín Obec VDJ Hažlín Pitná voda 05.04.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 10.04.2018 Krivé Obec VDJ Krivé Pitná voda 10.04.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 11.04.2018 Komarov Obec VDJ Komarov Pitná voda 11.04.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 12.04.2018 Hutka Obec VDJ Hutka Pitná voda 12.04.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 17.04.2018 Mikulášová Obec VDJ Mikulášová Pitná voda 17.04.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 18.04.2018 Tročany Obec VDJ Tročany Pitná voda 18.04.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 19.04.2018 Chmeľová Obec VDJ Chmeľová Pitná voda 19.04.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 24.04.2018 Varadka Obec VDJ Varadka Pitná voda 24.04.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 25.04.2018 Hevartov Obec VDJ Hevartov Pitná voda 25.04.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 26.04.2018 Poliakovce Obec VDJ N. Polianka Pitná voda 26.04.2018 - 15:30 hod.