Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie
Plánovaná odstávka 12.3.2019 Košice Džungľa Severné nábrežie Pitná voda 12.3.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 12.3.2019 Bartošovce Obec   Pitná voda 12.3.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 13.3.2019 / 8:00 hod. Košice Nad jazerom Jenisejská Pitná voda 13.3.2019 / 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 13.3.2019 Šiba horný VDJ   Pitná voda 13.3.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 14.3.2019 / 8:00 hod. Košice Myslava Myslavská, Pod horou, Za priekopou Pitná voda 14.3.2019 / 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 14.3.2019 Chmeľová Obec   Pitná voda 14.3.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 19.3.2019 Mikulášová Obec   Pitná voda 19.3.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 20.3.2019 Krivé Obec   Pitná voda 20.3.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 21.3.2019 Varadka Obec   Pitná voda 21.3.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 26.3.2019 Košice Džungľa m.č. Džungľa – okrem Rampovej Pitná voda 26.3.2019 / 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 26.3.2019 Hervartov Obec   Pitná voda 26.3.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 27.3.2019 / 8:00 hod. Košice Sever Cyklistická, 
Gerlachovská 2-8,
Kavečianska 21-31,
Atletická,
Turistická 9-24,
Horolezecká 11-12
Pitná voda 27.3.2019 / 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 27.3.2019 Hutka Obec   Pitná voda 27.3.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 28.3.2019 / 8:00 hod. Prešov ul. Jelšová   Pitná voda 28.3.2019 / 14:00 hod.
Plánovaná odstávka 28.3.2019 Hažlín Obec   Pitná voda 28.3.2019 / 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 03.04.2019 / 8:00 hod. Košice Šaca Ľudvíkov Dvor Pitná voda 03.04.2019 / 15:00 hod.