Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie
Plánovaná odstávka 15.11.2017 - 8:00 hod. Svetlice Obec Svetlice Pitná voda 16.11.2017 - 8:00 hod.
Plánovaná odstávka 22.11.2017 - 8:00 hod. Výrava Obec Výrava Pitná voda 23.11.2017 - 8:00 hod.
Plánovaná odstávka 22.11.2017 - 8:00 hod. Prešov St. Mesto Pod Kamennou Baňou, Športová Pitná voda 22.11.2017 - 14:00 hod.
Plánovaná odstávka 20.11.2017 - 7:00 hod. Prešov Vydumanec ul. Líščia Pitná voda 20.11.2017 - 18:00 hod.
Plánovaná odstávka 21.11.2017 - 7:00 hod. Haniska pri PO Obec Haniska pri PO Pitná voda 21.11.2017 - 18:00 hod.
Plánovaná odstávka 29.11.2017 - 8:00 hod. Rožkovany Obec Rožkovany Pitná voda 29.11.2017 - 17:00 hod.
Plánovaná odstávka 04.12.2017 - 8:00 hod. Medzilaborce Vydraň Medzilaborce Pitná voda 05.12.2017 - 8:00 hod.
Plánovaná odstávka 07.12.2017 - 8:00 hod. Prešov Prešov Strojnícka Pitná voda 07.12.2017 - 15:00 hod.