Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie
Plánovaná odstávka 03.01.2018 - 8:00 hod. Košice Košice Pri prachárni Pitná voda 03.01.2018 - 15:00 hod.
Plánovaná odstávka 23.01.2018 - 08:00 hod. Medzilaborce Duchnovičova,
Kpt. Nálepku,
Pod úbočou, SNP, Tolstého, Gorkého
Medzilaborce Pitná voda 24.01.2018 - 08:00 hod.