Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
3000011038 Námestie oceliarov, , Košice, 040 01 Odpadová voda 26.05.2017 29.05.2017
3000038373 Okružná, 71/43, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 09.05.2017 12.05.2017
3000019684 Poničanova, 10, Košice, 040 17 Odpadová voda 23.02.2017 26.02.2017
3000021274 Chmeľníky, 337/52, Košice, 040 16 Odpadová voda 01.08.2017 04.08.2017
3000024944 Medzevská, 614, Jasov, 044 23 Pitná voda 01.08.2017 04.08.2017
3000012307 Vodná, 72, Moldava nad Bodvou, 045 01 Odpadová voda 31.10.2017 03.11.2017
4000015447 Pavlovce nad Uhom, 755, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
3000001620 Hájnická, 14, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
1000010406 Komunikácie, , Bardejov, 085 01 Odpadová voda 22.11.2017 25.11.2017
3000036265 Sadová, 51, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000013764 Brezová, 2, Poproč, 044 24 Pitná voda 01.12.2017 04.12.2017
4000008412 Rakovec nad Ondavou, 342, Rakovec nad Ondavou, 072 03 Odpadová voda 01.12.2017 04.12.2017
3000039044 Dlhá, 148/23, Kostoľany nad Hornádom, 044 31 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
3000026673 Družstevná, 28, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
3000037936 Mlynky, 10, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2018 01.02.2018
3000034236 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2018 01.02.2018
3000024733 Hlavná, 41, Jasov, 044 23 Pitná voda 29.01.2018 01.02.2018
3000031508 SNP, 2/3, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 31.01.2018 03.02.2018
3000005668 Ražná, 6, Košice, 040 01 Odpadová voda 30.01.2018 02.02.2018
9000010532 Sačurov, 414, Sačurov, 094 13 Pitná voda 05.02.2018 08.02.2018
3000034686 Mlynky, p.č.1054, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 06.03.2018 09.03.2018
3000040023 Hýľov, , Hýľov, 044 12 Odpadová voda 06.03.2018 09.03.2018
3000040344 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040349 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000009614 Levočská, , Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000019800 Čkalovova, 22, Košice, 040 17 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040347 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040345 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000038713 Na Homôlke, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2018 08.03.2018
3000037848 Čechovova, 14, Košice, 040 18 Odpadová voda 03.04.2018 06.04.2018
4000023146 Šamudovce, 5, Šamudovce, 072 01 Pitná voda 03.04.2018 06.04.2018
3000034028 Jasov, 525, Jasov, 044 23 Pitná voda 25.04.2018 28.04.2018
3000024697 Jasov, 488, Jasov, 044 23 Pitná voda 09.04.2018 12.04.2018
4000002127 Vrbovská, 24, Michalovce, 071 01 Pitná voda 24.05.2018 27.05.2018
3000032227 Vajkovce, 103, Vajkovce, 044 43 Odpadová voda 27.04.2018 30.04.2018
3000023156 Pri Krásnej, 2, Košice, 040 01 Odpadová voda 30.04.2018 03.05.2018
8000009803 Kúpeľná, 4, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 03.05.2018 06.05.2018
8000020778 Veľké Slemence, 201, Veľké Slemence, 076 77 Pitná voda 03.05.2018 06.05.2018
8000003566 M.Leczu, 285/28, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 29.05.2018 01.06.2018
3000009665 Južná trieda, 66, Košice, 040 01 Odpadová voda 28.05.2018 31.05.2018
8000009553 Kollárova, 4, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 28.05.2018 31.05.2018
8000009389 J. A. Komenského, 692/12, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 29.05.2018 01.06.2018
3000007555 Vencová, 71, Košice, 040 01 Odpadová voda 29.05.2018 01.06.2018
3000021938 Žírovce, 20, Žírovce, 044 46 Pitná voda 31.05.2018 03.06.2018
3000009930 Čalovka, 255, Ruskov, 044 19 Pitná voda 31.05.2018 03.06.2018
3000010112 Ďurkovská, 50, Ruskov, 044 19 Pitná voda 31.05.2018 03.06.2018
3000036293 Cestice, 97, Cestice, 044 71 Pitná voda 31.05.2018 03.06.2018
8000003555 M.Leczu, 270/21, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 31.05.2018 03.06.2018
8000003912 Kostolný rad, 318/15, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 31.05.2018 03.06.2018
8000003960 Podhradská, 3, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 31.05.2018 03.06.2018
4000010455 Sliepkovce, 59, Sliepkovce, 072 37 Pitná voda 31.05.2018 03.06.2018
3000011914 Vodná, 45, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 19.06.2018 22.06.2018
4000022418 Sliepkovce, 29, Sliepkovce, 072 37 Pitná voda 31.05.2018 03.06.2018
8000003726 Hlboká, 194/8, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 31.05.2018 03.06.2018
8000002252 Poľná, 680/12, Sečovce, 078 01 Pitná voda 08.06.2018 11.06.2018
8000005458 Viničky, , Viničky, 076 31 Pitná voda 11.06.2018 14.06.2018
2000016953 Strojárska, 4302, Snina, 069 01 Pitná voda 22.06.2018 25.06.2018
2000016155 Študentská, 4058, Snina, 069 01 Pitná voda 22.06.2018 25.06.2018
7000000861 Ladomirová, 150, Ladomirová, 090 03 Pitná voda 18.06.2018 21.06.2018
3000026258 Budimír, ND, Budimír, 044 43 Pitná voda 11.07.2018 14.07.2018
2000011061 Staničná, 801, Belá nad Cirochou, 067 81 Pitná voda 18.06.2018 21.06.2018
2000013785 Fidlíkova, 3/1, Humenné, 066 01 Pitná voda 19.06.2018 22.06.2018
2000017700 Fidlíkova, 3, Humenné, 066 01 Pitná voda 19.06.2018 22.06.2018
4000003626 Ant. Bernoláka, 4, Michalovce, 071 01 Pitná voda 03.07.2018 06.07.2018
3000018971 Bukovec, 255, Bukovec, 044 20 Pitná voda 21.06.2018 24.06.2018
8000012928 Kalša, 180, Kalša, 044 18 Odpadová voda 25.06.2018 28.06.2018
3000027281 Tulipánová, 25, Malá Ida, 044 20 Pitná voda 04.07.2018 07.07.2018
2000008379 Študentská, 1468, Snina, 069 01 Pitná voda 04.07.2018 07.07.2018
8000019482 Kalša, 142, Kalša, 044 18 Odpadová voda 25.06.2018 28.06.2018
6000016696 Okružná, 376, Plešivec, 049 11 Odpadová voda 25.06.2018 28.06.2018
3000039105 Kostolná, 448/33, Jasov, 044 23 Odpadová voda 25.06.2018 28.06.2018
3000034656 Pod Horou, 66, Košice, 040 16 Odpadová voda 25.06.2018 28.06.2018
3000017984 Jarmočná, 125/2, Ždaňa, 044 11 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
3000032432 Ďurkov, 177, Ďurkov, 044 19 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000005788 Kaluža, , Kaluža, 072 36 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000002183 M.R.Štefánika, 1219/48, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 06.07.2018 09.07.2018
8000002032 SNP, 951/16, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 06.07.2018 09.07.2018
2000003049 Fučíkové sady, 32, Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000014180 Kollárova, 1311/73, Snina, 069 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000004910 Podskalka, 1760/3, Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000005402 Kaluža, , Kaluža, 072 36 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000005417 Kaluža, , Kaluža, 072 36 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000005888 Suchý jarok, 6, Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000002920 Majakovského, 10, Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000017792 Hnojné, 53, Hnojné, 072 33 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000014642 Podskalka, 5, Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000012967 Kalša, 181, Kalša, 044 18 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000013599 Čerhov, 112, Čerhov, 076 81 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000016067 Podskalka, , Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000018678 Malčice, 152, Malčice, 072 06 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000008743 Ložín, 60, Ložín, 072 05 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000012721 Gorkého, 5, Sobrance, 073 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000022111 Tašuľa, 34, Tašuľa, 072 52 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000009267 Staničná, 207/16, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000009828 Mlynská, 7, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000018686 Kalinčiakova, 3825/46, Trebišov, 075 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000004921 NA PODSKALKU, 11, Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000016286 Podskalka, 1775/18, Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000014560 Podskalka, os.-11, Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000018777 J. Kmeťa, 132/9, Hraň, 076 03 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000009240 Kpt.Nalepku, 47, Snina, 069 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000010039 Jesenského, 2018/147, Snina, 069 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000001536 Slnečná, 2406/7, Trebišov, 075 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000019321 Kapušianske Kľačany, 226, Kapušianske Kľačany, 079 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000019380 Kapušianske Kľačany, 4, Kapušianske Kľačany, 079 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000011677 Vojka, 132, Vojka, 076 83 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000011559 Vojka, 58, Vojka, 076 83 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000017047 Podskalka, 1785/28, Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000016877 Slovenská, 781/17, Trebišov, 075 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000022831 Kačanov, 9, Kačanov, 072 05 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000011756 Vojany, 161, Vojany, 076 72 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000002329 Darg.hrdinov, 96/59, Sečovce, 078 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000023103 Hnojné, 97, Hnojné, 072 33 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000021011 Kalša, , Kalša, 044 18 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000011689 Vojany, 7, Vojany, 076 72 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000020984 J. Kmeťa, 137/14, Hraň, 076 03 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000023567 Petrikovce, 63, Petrikovce, 072 06 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000020167 1. mája, 105/28, Hraň, 076 03 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000004333 Fejséš, 1070/7, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000002127 Plechotická, 1070/30, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 06.07.2018 09.07.2018
2000011956 SNP, 52, Snina, 069 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000006004 Poruba pod Vihorlatom, 141, Poruba pod Vihorlatom, 072 32 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000020552 SNP, 921, Sečovce, 078 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000013270 Laborecká, 9, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000017732 Podskalka, 10, Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000017527 Strihovce, 72, Strihovce, 067 74 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000003185 Lesná, 898/6, Humenné, 066 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
2000013255 Duchnovičova, 507, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000022382 Fejséš, 1084/21, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000011661 Nová, 112/22, Vojka, 076 83 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000023429 Petrikovce, 2, Petrikovce, 072 06 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000022619 Fejséš, 2293/32, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000011794 Porúbka, 70, Porúbka, 072 61 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000011673 Hlavná, 19/57, Vojka, 076 83 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
1000000882 Českej Lípy, 10, Bardejov, 085 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
1000008851 Kostolná, 644/24, Raslavice, 086 41 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
9000001944 Bystré, 329, Bystré, 094 34 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
9000001995 Košarovce, 54, Košarovce, 094 06 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
9000001144 Bystré, 487, Bystré, 094 34 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
9000001422 Bystré, 250, Bystré, 094 34 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
9000006150 Sečovská Polianka, 627, Sečovská Polianka, 094 14 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
9000005415 Jastrabie nad Topľou, 141, Jastrabie nad Topľou, 094 35 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
9000013118 Nová, 260/38, Sečovská Polianka, 094 14 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
9000010180 Rudlov, 30, Rudlov, 094 35 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
9000013866 Jarková, 524/13, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 06.07.2018 09.07.2018
9000003943 Hermanovce nad Topľou, 210, Hermanovce nad Topľou, 094 34 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
9000006136 Za kostolom, 634/2, Sečovská Polianka, 094 14 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
5000011398 Torysa, 231, Torysa, 082 76 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
5000005117 Šarišská Poruba, 80, Šarišská Poruba, 082 12 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
5000027313 Malý Šariš, nov., Malý Šariš, 080 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
5000016844 Šarišské Bohdanovce, , Šarišské Bohdanovce, 082 05 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000003693 M. R. Štefánika, 230, Trebišov, 075 01 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
5000028068 Župčany, 201, Župčany, 080 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000004782 M. R. Štefánika, 2321/232, Trebišov, 075 01 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
6000013499 Štítnická, 270, Plešivec, 049 11 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000013560 Osloboditeľov, 646, Krásnohorské Podhradie, 049 41 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000014484 Vyše mesta, 1032, Dobšiná, 049 25 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
7000000001 Vyšný Mirošov, 44, Vyšný Mirošov, 090 11 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
6000001324 Muráň, 296, Muráň, 049 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000001402 Muráň, 90, Muráň, 049 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000012548 Zimná, 157, Dobšiná, 049 25 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000008034 Železničná, 629, Plešivec, 049 11 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
7000005329 J.Gagarina, 847/22, Svidník, 089 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
7000000679 Stročín, 72, Stročín, 089 01 Odpadová voda 06.07.2018 09.07.2018
7000000962 Stročín, 98, Stročín, 089 01 Odpadová voda 06.07.2018 09.07.2018
6000004367 Rožňavská, 178, Betliar, 049 21 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000004688 Osloboditeľov, 245, Krásnohorské Podhradie, 049 41 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
7000002998 Kružlová, 1, Kružlová, 090 02 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000004861 PARTIZÁNSKA, 67, Krásnohorské Podhradie, 049 41 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000004575 Osloboditeľov, 572, Krásnohorské Podhradie, 049 41 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000003195 Ševcovská, 970/106, Jelšava, 049 16 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
7000004776 Krajná Poľana, 57, Krajná Poľana, 090 05 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
6000010267 Hrušov, 126, Hrušov, 049 43 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000013518 Gemerská Hôrka, 56, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000008786 Čierna Lehota, 259, Čierna Lehota, 049 36 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000013644 Čierna Lehota, 155, Čierna Lehota, 049 36 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000011287 Gemerská Hôrka, 142, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
4000016328 Pavlovce nad Uhom, 819, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
6000001348 Muráň, 321, Muráň, 049 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
6000016014 Domická, 126, Plešivec, 049 11 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000008774 Čierna Lehota, 228, Čierna Lehota, 049 36 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000003366 Muráň, , Muráň, 049 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
6000013094 Železničná, 642, Plešivec, 049 11 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000008739 Čierna Lehota, 154, Čierna Lehota, 049 36 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000015383 Gemerská Hôrka, 373, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000011278 Gemerská Hôrka, 115, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000012502 Zimná, 207, Dobšiná, 049 25 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000011286 Gemerská Hôrka, 139, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000011344 Gemerská Hôrka, 256, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000011345 Gemerská Hôrka, 260, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000002070 Muráň, 380, Muráň, 049 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
6000011397 Gemerská Hôrka, 57, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000011391 Gemerská Hôrka, 259, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000011611 Zimná, 114, Dobšiná, 049 25 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000003410 Muráň, , Muráň, 049 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
6000011866 Hnilecká, 930, Dobšiná, 049 25 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000011402 Gemerská Hôrka, 271, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000016681 Hradná, 367, Plešivec, 049 11 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000008810 Čierna Lehota, 119, Čierna Lehota, 049 36 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000003327 Muránska, 5, Jelšava, 049 16 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000004571 Lipová, 608, Krásnohorské Podhradie, 049 41 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000002650 Muráň, 329, Muráň, 049 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
6000016010 Muráň, , Muráň, 049 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
7000000749 Pod Laščikom, 1191/18, Stropkov, 091 01 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
3000027379 Beniakovce, 62, Beniakovce, 044 42 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
3000029503 Za priekopou, 864/24, Košice, 040 16 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
5000014052 Jarková, 43, Prešov, 080 01 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
3000033792 Košické Olšany, 33, Košické Olšany, 044 42 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000003365 Muráň, , Muráň, 049 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
6000003367 Muráň, , Muráň, 049 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
3000037711 Beniakovce, 249, Beniakovce, 044 42 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
3000020202 Hrdinov SNP, 139, Vyšný Medzev, 044 25 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
3000024592 Potočná, 262/6, Jasov, 044 23 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
3000031123 Zlatá Idka, 3, Zlatá Idka, 044 61 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
3000005795 Račí potok, 47, Košice, 040 01 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
3000025017 Košické Olšany, 98, Košické Olšany, 044 42 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
3000019909 Kováčska, 43, Medzev, 044 25 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
6000002708 Muráň, 388, Muráň, 049 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
8000009667 Vojanská, 63, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
3000040054 Mlynská, 1004/50, Jasov, 044 23 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
8000023517 Vojanská, 1115/66, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
3000020429 Prochotská, 22, Medzev, 044 25 Pitná voda 06.07.2018 09.07.2018
5000002345 Hlavná, 23, Prešov, 080 01 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
5000002450 Hlavná, 70, Prešov, 080 01 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
5000019578 Námestie Sv. Martina, , Lipany, 082 71 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
5000022031 Ražňany, 234, Ražňany, 082 61 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
5000002469 Hlavná, 112, Prešov, 080 01 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
3000007927 Zvonárska, 3, Košice, 040 01 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
3000033166 Zvonárska, 6, Košice, 040 01 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
3000002870 Bočná, 7, Košice, 040 01 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
3000010998 Mládežnícka, 2, Košice, 040 15 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
3000007674 Vrátna, 13, Košice, 040 01 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
3000033418 Ulica osloboditeľov, , Košice, 040 17 Pitná voda 09.07.2018 12.07.2018
4000022869 Bánovce nad Ondavou, 92, Bánovce nad Ondavou, 072 04 Pitná voda 10.07.2018 13.07.2018
4000018288 Bánovce nad Ondavou, 128, Bánovce nad Ondavou, 072 04 Pitná voda 10.07.2018 13.07.2018
1000003818 Sveržov, 31, Sveržov, 086 02 Pitná voda 10.07.2018 13.07.2018
3000020693 Kováčska, 124, Medzev, 044 25 Pitná voda 10.07.2018 13.07.2018
3000037495 Na Kope VI, ND, Košice, 040 16 Pitná voda 10.07.2018 13.07.2018
6000012644 SNP, 493, Dobšiná, 049 25 Pitná voda 10.07.2018 13.07.2018
6000013756 Revúca, 6, Revúca, 050 01 Pitná voda 10.07.2018 13.07.2018
6000015246 Silica, 14, Silica, 049 52 Pitná voda 10.07.2018 13.07.2018
6000011855 SNP, 577, Dobšiná, 049 25 Pitná voda 10.07.2018 13.07.2018
8000009795 Hlavná, 3, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
5000004305 Slovenská, 88, Prešov, 080 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
5000002265 Suchomlynská, 4, Prešov, 080 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
5000002282 Baštová, 25, Prešov, 080 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
5000003328 Metodova, 3, Prešov, 080 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
5000013656 Špitálska, 5, Prešov, 080 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
5000028082 Košická, 32, Prešov, 080 05 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
5000006572 Baštová, 29, Prešov, 080 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
7000002154 Sov.hrdinov, 822, Svidník, 089 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
1000007668 Kružlov, 189, Kružlov, 086 04 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018
7000007280 Sov.hrdinov, 167, Svidník, 089 01 Pitná voda 12.07.2018 15.07.2018