Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
3000011038 Námestie oceliarov, , Košice, 040 01 Odpadová voda 26.05.2017 29.05.2017
3000019684 Poničanova, 10, Košice, 040 17 Odpadová voda 23.02.2017 26.02.2017
3000024944 Medzevská, 614, Jasov, 044 23 Pitná voda 01.08.2017 04.08.2017
3000012307 Vodná, 72, Moldava nad Bodvou, 045 01 Odpadová voda 31.10.2017 03.11.2017
3000001620 Hájnická, 14, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
4000008412 Rakovec nad Ondavou, 342, Rakovec nad Ondavou, 072 03 Odpadová voda 01.12.2017 04.12.2017
9000010532 Sačurov, 414, Sačurov, 094 13 Pitná voda 05.02.2018 08.02.2018
3000040344 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040349 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040347 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040345 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000009665 Južná trieda, 66, Košice, 040 01 Odpadová voda 28.05.2018 31.05.2018
4000014726 Hviezdoslavova, 12, Sobrance, 073 01 Pitná voda 26.07.2018 29.07.2018
9000013251 Zámutov, 457, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013260 Zámutov, 536, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000008945 Čaklov, 429, Čaklov, 094 35 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013411 Zámutov, 589, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013954 Nová, 264, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 13.08.2018 16.08.2018
4000015783 Pavlovce nad Uhom, 363, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000015553 Pavlovce nad Uhom, 323, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000015052 Pavlovce nad Uhom, 31, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000015552 Pavlovce nad Uhom, 322, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000014040 Pavlovce nad Uhom, 649, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 05.10.2018 08.10.2018
4000011421 Vyšné Nemecké, 113, Vyšné Nemecké, 072 51 Pitná voda 22.10.2018 25.10.2018
4000017527 Pekárenská, , Michalovce, 071 01 Odpadová voda 26.10.2018 29.10.2018
3000004516 Opatovská cesta, 11, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2018 29.10.2018
9000010306 Majerovce, 3, Majerovce, 094 09 Pitná voda 16.11.2018 19.11.2018
3000018160 Hosťovce, 4, Hosťovce, 044 02 Pitná voda 31.10.2018 03.11.2018
3000012781 Moldavská cesta, 438, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 05.11.2018 08.11.2018
9000012762 Čemernianska, 155, Vranov nad Topľou, 093 03 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
9000013786 Čaklov, 395, Čaklov, 094 35 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
4000018676 Palín, 283, Palín, 072 13 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000018256 Pod vodojemom, 2, Družstevná pri Hornáde, 044 31 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000025226 Košická Belá, 61, Košická Belá, 044 65 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000030660 S.N.P., 65, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
3000034236 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2019 01.02.2019
3000031959 Mlynky, 5, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2019 01.02.2019
4000002917 Sosnová, 9, Michalovce, 071 01 Pitná voda 31.01.2019 03.02.2019
3000026949 Zámočnicka, , Rozhanovce, 044 42 Pitná voda 31.01.2019 03.02.2019
3000031486 Blatná, 6, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 31.01.2019 03.02.2019
5000009338 Matice Slovenskej, 31, Veľký Šariš, 082 21 Pitná voda 11.03.2019 14.03.2019
5000006163 Ardova, 4/8, Kapušany, 082 12 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
3000035640 Cintorínska, 6, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000015846 Kokšov-Bakša, 10, Kokšov-Bakša, 044 13 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
3000034686 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000037037 Na Balotách, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000036983 Na Balotách, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
9000007242 Na hrunku, 33/63, Vranov nad Topľou, 093 01 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
9000000385 Mierová, 1433, Vranov nad Topľou, 093 01 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
9000009865 Čičava, 167/1, Čičava, 093 01 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
9000003817 Ondavská, 886, Vranov nad Topľou, 093 01 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
1000000445 Bardejovské Kúpele, 2033/66, Bardejov, 086 31 Odpadová voda 17.04.2019 20.04.2019
5000023589 Mateja Murgaša, , Prešov, 080 06 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
4000000463 Štefana Moyzesa, 24, Michalovce, 071 01 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
4000003190 Hrnčiarska, 2, Michalovce, 071 01 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
8000001924 Štúrova, 514/44, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000012799 Turňa nad Bodvou, 337, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 18.04.2019 21.04.2019
3000003674 Hlavná, 35, Košice, 040 01 Pitná voda 05.04.2019 08.04.2019
4000019301 Vrbnica, 7, Vrbnica, 072 16 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
4000008649 Suché, 107, Suché, 071 01 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
5000016404 Prešovská, 86, Veľký Šariš, 082 21 Pitná voda 12.04.2019 15.04.2019
4000023146 Šamudovce, 5, Šamudovce, 072 01 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
8000001764 Gorkého, 344/11, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
8000010828 Zemplín, 67, Zemplín, 076 34 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
8000001758 Mostová, 301/60, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
4000024100 Vrbovská, , Michalovce, 071 01 Pitná voda 29.04.2019 02.05.2019
3000037000 Ďurkov, 92, Ďurkov, 044 19 Pitná voda 29.04.2019 02.05.2019
3000037057 Podlesná, 404/57, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000029068 Lorinčík, 51, Košice, 040 11 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
3000031123 Zlatá Idka, 3, Zlatá Idka, 044 61 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
3000032883 Mozartova, 22, Košice, 040 18 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000005998 Slávičia, 1, Košice, 040 01 Odpadová voda 29.04.2019 02.05.2019
3000022458 Na hájiku, 34, Košice, 040 01 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000038215 Hlavná, 140/113, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000038373 Okružná, 71/43, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000022095 Magnezitárska, 24, Košice, 040 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000022432 Jazvečia, 35, Košice, 040 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000040754 Horná úvrať, 2, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
9000010770 Družstevná, 358, Vechec, 094 12 Pitná voda 23.04.2019 26.04.2019
9000009879 Čemernianska, 137, Vranov nad Topľou, 093 03 Pitná voda 03.05.2019 06.05.2019
3000030926 Vajkovce, 115, Vajkovce, 044 43 Odpadová voda 25.04.2019 28.04.2019
3000032227 Vajkovce, 103, Vajkovce, 044 43 Odpadová voda 25.04.2019 28.04.2019
3000005668 Ražná, 6, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.04.2019 29.04.2019
5000022232 Pri Toryse, , Veľký Šariš, 082 21 Pitná voda 09.05.2019 12.05.2019
1000000416 Jána Švermu, 2655, Bardejov, 085 01 Pitná voda 03.05.2019 06.05.2019
1000000395 Štefánikova, 78, Bardejov, 085 01 Pitná voda 30.04.2019 03.05.2019
1000009692 Štefánikova, , Bardejov, 085 01 Odpadová voda 30.04.2019 03.05.2019
2000008283 Štúrova, 774, Snina, 069 01 Pitná voda 30.04.2019 03.05.2019
2000015380 Štúrova, 2685, Snina, 069 01 Pitná voda 30.04.2019 03.05.2019
2000007815 Štúrova, 775, Snina, 069 01 Pitná voda 30.04.2019 03.05.2019
4000016251 Tibava, , Tibava, 073 01 Pitná voda 30.04.2019 03.05.2019
9000002593 Cintorínska, 1088, Vranov nad Topľou, 093 03 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
4000002127 Vrbovská, 24, Michalovce, 071 01 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
4000012990 Remetské Hámre, 88, Remetské Hámre, 072 41 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
4000011404 Vyšné Nemecké, 65, Vyšné Nemecké, 072 51 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
4000010434 Sliepkovce, 94, Sliepkovce, 072 37 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
4000024568 Trhovište, 257, Trhovište, 072 04 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
4000011156 Orechová, 43, Orechová, 072 51 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
3000009916 Slančícka, 80, Ruskov, 044 19 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
3000034147 Hlavná, 26, Ruskov, 044 19 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
3000022321 Na hájiku, 21, Košice, 040 01 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
3000036932 Rovná, 440/6, Geča, 044 10 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
3000035958 Záhradkárska, 24, Nižná Hutka, 040 18 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
3000030668 Hrašovík, 15, Hrašovík, 044 42 Pitná voda 06.05.2019 09.05.2019
3000034363 Hrašovík, , Hrašovík, 044 42 Pitná voda 06.05.2019 09.05.2019
3000010083 Kucik, 23, Ruskov, 044 19 Pitná voda 06.05.2019 09.05.2019
3000013851 Obchodná, , Poproč, 044 24 Pitná voda 16.05.2019 19.05.2019
8000023326 L.Kossutha, , Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 07.05.2019 10.05.2019
1000004145 Lenartov, , Lenartov, 086 06 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
6000014266 Krásnohorská, 22, Rožňava, 048 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
6000007308 Nadabula, 145, Nadabula, 048 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
6000006983 Štítnická, , Rožňava, 048 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
6000007305 Nadabula, , Nadabula, 048 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
6000006953 Akademika Hronca, , Rožňava, 048 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
6000006952 Akademika Hronca, , Rožňava, 048 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
1000006153 Hlavná, 233, Hažlín, 086 14 Pitná voda 21.05.2019 24.05.2019
8000007122 Trakanská, 6, Čierna nad Tisou, 076 43 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
4000006504 Hôrka, 7, Vinné, 072 31 Pitná voda 21.05.2019 24.05.2019
4000004430 Hôrka, , Vinné, 072 31 Pitná voda 21.05.2019 24.05.2019
5000002230 Jarková, 63, Prešov, 080 01 Pitná voda 21.05.2019 24.05.2019
8000006523 Čopská, 154, Čierna, 076 43 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
8000020806 Hlavná, 473, Leles, 076 84 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
2000012587 Duk.hrdinov, 265, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
2000012588 Duk.hrdinov, 264/1, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
2000012594 Duk.hrdinov, 272/17, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
5000020102 Staničná, 3, Veľký Šariš, 082 21 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
2000017678 Borov, 131, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
2000017679 Borov, , Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
3000040562 Klimkovičova, , Košice, 040 23 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
3000032249 Červený rak, 9, Košice, 040 01 Odpadová voda 13.05.2019 16.05.2019
3000002746 Alvinczyho, 27, Košice, 040 01 Pitná voda 13.05.2019 16.05.2019
3000001806 Hrnčiarska, 25, Košice, 040 01 Pitná voda 06.12.2018 09.12.2018
1000000248 Pod Vinbargom, 2649, Bardejov, 085 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
2000008281 Štúrova, 2198, Snina, 069 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
4000004125 Továrenská, 2, Michalovce, 071 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
8000000643 Kukučínova, 875/17, Trebišov, 075 01 Pitná voda 22.05.2019 25.05.2019
4000001908 Štefana Fidlíka, 40, Michalovce, 071 01 Pitná voda 22.05.2019 25.05.2019
4000001173 Pri Sýpke, 14, Michalovce, 071 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
8000004162 Dobranská, 18, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 22.05.2019 25.05.2019
8000009667 Vojanská, 63, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
8000009693 Zelená, 175/1, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
8000022923 Malokapušianská, 1842, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
8000023517 Vojanská, 1115/66, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
4000016490 Orechová, 115, Orechová, 072 51 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
4000008581 Slavkovce, , Slavkovce, 072 17 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
4000019744 Karola Kuzmányho, 22, Michalovce, 071 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
4000022589 Bežovce, 146, Bežovce, 072 53 Pitná voda 22.05.2019 25.05.2019
8000001922 Štúrova, 1632/56, Sečovce, 078 01 Pitná voda 22.05.2019 25.05.2019
4000024885 Kucany, 16, Oborín, 076 75 Pitná voda 22.05.2019 25.05.2019
8000018484 Drahňov, 180, Drahňov, 076 74 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
4000024460 Moravany, 227, Moravany, 072 03 Pitná voda 22.05.2019 25.05.2019
3000034322 Bystrická, 2560/91A, Košice, 040 11 Pitná voda 22.05.2019 25.05.2019
8000010110 Vojany, , Vojany, 076 72 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
8000011857 Vojany, , Vojany, 076 72 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000008327 Humenská, 26, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000008584 Laborecká, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000002219 Jazerná, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000034215 Jazerná, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000031930 Kráľovce, , Kráľovce, 044 44 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000031927 Kráľovce, , Kráľovce, 044 44 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
6000013878 Strmá, 1400, Revúca, 050 01 Pitná voda 24.05.2019 27.05.2019
6000011386 Gemerská Hôrka, 135, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 24.05.2019 27.05.2019
6000004568 Krásnohorské Podhradie, 622, Krásnohorské Podhradie, 049 41 Pitná voda 24.05.2019 27.05.2019
6000013754 SNP, 544/13, Revúca, 050 01 Pitná voda 24.05.2019 27.05.2019
6000015835 SNP, 544/14, Revúca, 050 01 Pitná voda 24.05.2019 27.05.2019
6000011285 Gemerská Hôrka, 134, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 24.05.2019 27.05.2019
8000002327 Darg.hrdinov, 114/56, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 24.05.2019 27.05.2019
8000011667 Vojka, 130, Vojka, 076 83 Pitná voda 24.05.2019 27.05.2019
8000002043 Partizánska, 1151/28, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 24.05.2019 27.05.2019
2000017869 NA PODSKALKU, 6371, Humenné, 066 01 Odpadová voda 24.05.2019 27.05.2019
3000026339 Rozmarínová, 22, Košice, 040 01 Odpadová voda 24.05.2019 27.05.2019
3000041150 Vajkovce, 32, Vajkovce, 044 43 Odpadová voda 24.05.2019 27.05.2019