Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
6000008668 Madáčova, 173, Gemerská Poloma, 049 22 Pitná voda 03.01.2017 06.01.2017
9000010203 Rudlov, 11, Rudlov, 094 35 Odpadová voda 25.04.2017 28.04.2017
3000017034 Herlianska, , Košice, 040 01 Pitná voda 10.05.2017 13.05.2017
3000002985 Vojvodská, 4, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000008518 Podjavorinskej, 6, Košice, 040 11 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000008583 Podjavorinskej, 13, Košice, 040 11 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000002991 Južná trieda, 27, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000004259 Magnezitárska, , Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000002989 Mlynárska, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000008519 Krčméryho, 11, Košice, 040 11 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000008515 Krčméryho, 15, Košice, 040 11 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000006086 Slovenská, 18, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000006749 Alžbetina, 12, Košice, 040 01 Pitná voda 19.05.2017 22.05.2017
3000022520 Pešia, 12, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 07.03.2017 10.03.2017
3000008521 Krčméryho, 5, Košice, 040 11 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000002987 Zborovská, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000006058 Slovenská, 16, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
6000015892 Krásnohorské Podhradie, 483, Krásnohorské Podhradie, 049 41 Pitná voda 19.05.2017 22.05.2017
3000000262 Alžbetina, 34, Košice, 040 01 Pitná voda 19.05.2017 22.05.2017
3000006920 Tajovského, 9, Košice, 040 01 Pitná voda 19.05.2017 22.05.2017
3000003596 Hlavná, 68, Košice, 040 01 Pitná voda 19.05.2017 22.05.2017
3000008505 Trieda SNP, 48, Košice, 040 01 Pitná voda 19.05.2017 22.05.2017
3000020715 Hýľov, 81, Hýľov, 044 12 Odpadová voda 23.05.2017 26.05.2017
3000011038 Námestie oceliarov, , Košice, 040 01 Odpadová voda 26.05.2017 29.05.2017
3000033667 Alejová, 2, Košice, 040 01 Pitná voda 26.05.2017 29.05.2017
3000008237 Ulica obrody, 4, Košice, 040 01 Pitná voda 26.05.2017 29.05.2017
3000038373 Okružná, 71/43, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 09.05.2017 12.05.2017
3000036627 Okružná, 70/45, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 09.05.2017 12.05.2017
9000009763 Soľ, 64, Soľ, 094 35 Odpadová voda 09.05.2017 12.05.2017
3000019684 Poničanova, 10, Košice, 040 17 Odpadová voda 23.02.2017 26.02.2017
3000005968 Sládkovičova, 3, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000000142 Južná trieda, 23, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000002988 Vojvodská, 2, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000008516 Hrebendova, 32, Košice, 040 11 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000002992 Južná trieda, 25, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000008510 Hrebendova, 10, Košice, 040 11 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000006087 Slovenská, 18, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000005942 Šoltésovej, 13, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000002986 Zborovská, 7, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000008522 Krčméryho, 1, Košice, 040 11 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000005939 Šoltésovej, 11, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000002990 Mlynárska, 5, Košice, 040 01 Pitná voda 17.05.2017 20.05.2017
3000004550 Opatovská cesta, 6, Košice, 040 01 Pitná voda 26.05.2017 29.05.2017
3000008548 Krčméryho, 2-4, Košice, 040 01 Pitná voda 26.05.2017 29.05.2017
3000009649 Trieda SNP, 48/A, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.05.2017 29.05.2017
3000003440 Cottbuská, , Košice, 040 01 Pitná voda 26.05.2017 29.05.2017
3000002947 Löfflerova, 2, Košice, 040 01 Pitná voda 26.05.2017 29.05.2017
3000009628 Košice, , Košice, 040 01 Odpadová voda 26.05.2017 29.05.2017
3000033482 Ďurkov, 135, Ďurkov, 044 19 Pitná voda 01.06.2017 04.06.2017
3000036237 Ďurkov, 1, Ďurkov, 044 19 Pitná voda 01.06.2017 04.06.2017
3000023520 Čechovova, 28, Košice, 040 01 Pitná voda 09.06.2017 12.06.2017
3000001800 Hrnčiarska, 17, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003543 Hlavná, 57, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003597 Hlavná, 70, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001267 Zupkova, 10, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003675 Hlavná, 59, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003679 Hlavná, , Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003676 Hlavná, 59, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001253 Postupimská, 31, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000002835 Kováčska, 69, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000004473 Obrancov mieru, 4, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001214 Krosnianska, 23, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001187 Buzulucká, 18, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007600 Vodárenská, 19, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003200 Krupinská, 2, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001210 Povstania českého ľudu, 6, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001241 Zupkova, 12, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007330 Havanská, 3, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000006496 Mäsiarska, 22, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007251 Európska trieda, 9, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001264 Povstania českého ľudu, 2, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001317 Adlerova, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007226 Sofijská, 29, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000225 Park duklianskych obetí, 6, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000012 Hlinkova, 27, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001327 Adlerova, 8, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001235 Ovručská, 12, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000186 Hlavná, 37, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003540 Hlavná, 55, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000196 Hlavná, 50, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000004336 Národná trieda, 57, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001579 Štefánikova, 10, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000004475 Obrancov mieru, 6, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003618 Hlavná, 116, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001248 Postupimská, 19, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001566 Gorkého, 4, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000004884 Podtatranského, 7, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000004488 Odborárska, 17, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000192 Hlavná, 115, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001082 Hlinkova, 38, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000004313 Národná trieda, 36, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000219 Podtatranského, 9, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000004883 Podtatranského, 5, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003674 Hlavná, 35, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007192 Americká trieda, 3, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001786 Hrnčiarska, 5, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000006692 Študentská, 15, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001239 Ovručská, 8, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000006689 Študentská, 5, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000006 Czambelova, 2, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001283 Kpt. Jaroša, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001229 Ovručská, 6, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000023074 Kladenská, 47, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000004338 Národná trieda, 69, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001608 Štefánikova, , Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007337 Americká trieda, 17, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003544 Hlavná, 59, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003545 Kováčska, 20, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000194 Hlavná, 18, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007845 Zbrojničná, , Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000004353 Bocatiova, 6, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001200 Dvorkinova, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007026 Tomášikova, 19, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001195 Povstania českého ľudu, 5, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007024 Tomášikova, 15, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000002798 Kasárenské nam., 2, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000270 Budapeštianska, 24, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001188 Buzulucká, 20, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000004335 Národná trieda, 47, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007203 Budapeštianska, 10, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001454 Povstania českého ľudu, 7, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000057 Kurská, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000269 Budapeštianska, 6, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000185 Hlavná, 35, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007198 Budapeštianska, 4, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000664 Czambelova, 4, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001244 Postupimská, 11, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001256 Kpt. Jaroša, 4, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007225 Varšavská, 13, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007233 Budapeštianska, 38, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001304 Exnárova, 4, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000003534 Hlavná, 43, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007211 Budapeštianska, 20, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007227 Sofijská, 27, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001245 Postupimská, 3, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001083 Hlinkova, 33, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000136 Kováčska, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000007027 Tomášikova, 21, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000001392 Lidické námestie, 5, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000006691 Študentská, 12, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000000052 Kalinovská, 2, Košice, 040 01 Pitná voda 23.06.2017 26.06.2017
3000022455 Jazvečia, 17, Košice, 040 01 Pitná voda 30.05.2017 02.06.2017
3000007597 Vodárenská, 14, Košice, 040 01 Pitná voda 16.06.2017 19.06.2017
3000007596 Vodárenská, 12, Košice, 040 01 Pitná voda 16.06.2017 19.06.2017
3000001326 Adlerova, 4, Košice, 040 01 Pitná voda 16.06.2017 19.06.2017
9000012309 Čaklov, 229, Čaklov, 094 35 Pitná voda 29.06.2017 02.07.2017
3000000943 Člnková, 58, Košice, 040 01 Pitná voda 20.06.2017 23.06.2017
9000013954 Nová, 264, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 20.07.2017 23.07.2017
6000013644 Čierna Lehota, 155, Čierna Lehota, 049 36 Pitná voda 20.07.2017 23.07.2017
6000008758 Čierna Lehota, 194, Čierna Lehota, 049 36 Pitná voda 20.07.2017 23.07.2017
3000032270 Kováčska, 8, Košice, 040 01 Pitná voda 06.09.2017 09.09.2017
3000006678 Štítová, 8, Košice, 040 01 Pitná voda 06.09.2017 09.09.2017
3000008490 Popradská, 72, Košice, 040 01 Pitná voda 21.07.2017 24.07.2017
3000008598 Trieda SNP, 48, Košice, 040 01 Odpadová voda 21.07.2017 24.07.2017
3000025673 Holubová, 556, Veľká Ida, 044 55 Pitná voda 05.09.2017 08.09.2017
9000012262 Soľ, 66, Soľ, 094 35 Odpadová voda 05.09.2017 08.09.2017
3000024048 Nižná Kamenica, 121, Nižná Kamenica, 044 45 Pitná voda 05.09.2017 08.09.2017
8000020572 Paričovská, 1288/1, Trebišov, 075 01 Odpadová voda 25.07.2017 28.07.2017
3000024398 Malá Lodina, 69, Malá Lodina, 044 32 Pitná voda 25.07.2017 28.07.2017
9000011724 Rudlov, 63, Rudlov, 094 35 Odpadová voda 01.08.2017 04.08.2017
3000021274 Chmeľníky, 337/52, Košice, 040 16 Odpadová voda 01.08.2017 04.08.2017
3000024944 Medzevská, 614, Jasov, 044 23 Pitná voda 01.08.2017 04.08.2017
6000012706 Hronská, 431, Dobšiná, 049 25 Pitná voda 01.08.2017 04.08.2017
9000010226 Rudlov, 59, Rudlov, 094 35 Odpadová voda 01.08.2017 04.08.2017
9000011339 Rudlov, , Rudlov, 094 35 Odpadová voda 01.08.2017 04.08.2017
9000013786 Čaklov, 395, Čaklov, 094 35 Odpadová voda 01.08.2017 04.08.2017
6000007764 Gemerská, 222, Plešivec, 049 11 Pitná voda 01.08.2017 04.08.2017
4000022199 Tibava, 111, Tibava, 073 01 Odpadová voda 20.07.2017 23.07.2017
8000002183 M.R.Štefánika, 1219/48, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 20.07.2017 23.07.2017
6000011397 Gemerská Hôrka, 57, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 20.07.2017 23.07.2017
3000023799 Veľká Lodina, 6, Veľká Lodina, 044 81 Pitná voda 08.08.2017 11.08.2017
3000032432 Ďurkov, 177, Ďurkov, 044 19 Pitná voda 22.08.2017 25.08.2017
3000036234 Ďurkov, 168, Ďurkov, 044 19 Pitná voda 22.08.2017 25.08.2017
9000012589 Hlinné, 250 A, Hlinné, 094 35 Odpadová voda 05.09.2017 08.09.2017
3000025500 Vyšný Klátov, 107, Vyšný Klátov, 044 12 Pitná voda 05.09.2017 08.09.2017
3000028673 Tigria, 10, Košice, 040 01 Pitná voda 07.11.2017 10.11.2017
2000010442 Ulič, 252, Ulič, 067 67 Pitná voda 07.11.2017 10.11.2017
5000007335 Ružová, 18, Prešov, 080 01 Pitná voda 07.11.2017 10.11.2017
3000016176 Kovaľská, 2C, Košice, 040 01 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
4000004305 Hôrka, , Vinné, 072 31 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
4000006146 Biela Hora - Prímestská, , Vinné, 072 31 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
4000017609 Nacina Ves, novost., Nacina Ves, 072 21 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
4000004449 Hôrka, , Vinné, 072 31 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
4000019203 Rakovec nad Ondavou, 203, Rakovec nad Ondavou, 072 03 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
5000023672 Limbova, , Prešov, 080 06 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
1000006335 Tarnov, 89, Tarnov, 086 01 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
4000002144 Močarianska, 17, Michalovce, 071 01 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
5000008565 Moyzesova, 4, Sabinov, 083 01 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
4000002269 Močarianska, 176, Michalovce, 071 01 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
6000014042 Rožňavská Baňa, 145, Rožňava, 048 01 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
6000015720 Ochtinská, 27, Štítnik, 049 32 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
5000007542 Jarková, 19, Prešov, 080 01 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
5000012283 Poľná, 1, Veľký Šariš, 082 21 Pitná voda 10.11.2017 13.11.2017
1000005321 Kľušov, 73, Kľušov, 086 22 Pitná voda 10.11.2017 13.11.2017
3000004002 Masarykova, 6, Košice, 040 01 Pitná voda 10.11.2017 13.11.2017
7000000748 Pod Laščikom, 1192/22, Stropkov, 091 01 Pitná voda 10.11.2017 13.11.2017
3000002746 Alvinczyho, 27, Košice, 040 01 Pitná voda 10.11.2017 13.11.2017
2000001718 Topoľovka, 45, Topoľovka, 067 45 Pitná voda 10.11.2017 13.11.2017
6000015764 Ul. zeleného stromu, 4 173/6, Rožňava, 048 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000013981 Výrava, , Výrava, 067 16 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
3000036011 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000004289 Boľ, 130, Boľ, 076 53 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000010538 Súdná, , Sečovce, 078 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000000084 Jablonková, 1282/40, Trebišov, 075 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000022583 sídl. P. O. Hviezdoslava, 2217/134A, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000012672 Výrava, , Výrava, 067 16 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
7000001433 Turany nad Ondavou, , Turany nad Ondavou, 090 33 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
9000010306 Majerovce, 3, Majerovce, 094 09 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000016163 Výrava, 88, Výrava, 067 16 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000012673 Výrava, , Výrava, 067 16 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
7000008111 Ladomirová, , Ladomirová, 090 03 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000005264 Staničná, 23, Borša, 076 32 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
4000016328 Pavlovce nad Uhom, 819, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 20.09.2017 23.09.2017
3000003533 Kováčska, 4, Košice, 040 01 Pitná voda 20.09.2017 23.09.2017
3000028702 Golianova, , Košice, 040 18 Pitná voda 20.09.2017 23.09.2017
3000000191 Hlavná, 105, Košice, 040 01 Pitná voda 20.09.2017 23.09.2017
3000012070 Rožňavská cesta, 2, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 22.09.2017 25.09.2017
3000002807 Kováčska, 34, Košice, 040 01 Odpadová voda 22.09.2017 25.09.2017
3000006778 Alžbetina, 51, Košice, 040 01 Pitná voda 18.10.2017 21.10.2017
3000038515 Abovská, , Košice, 040 17 Odpadová voda 18.10.2017 21.10.2017
3000020362 Štóska, , Medzev, 044 25 Pitná voda 18.10.2017 21.10.2017
4000018333 Hôrka, , Vinné, 072 31 Pitná voda 18.10.2017 21.10.2017
6000012621 Kúpeľná, 1008, Dobšiná, 049 25 Pitná voda 14.09.2017 17.09.2017
4000023424 Lúčky, 60, Lúčky, 072 34 Pitná voda 26.09.2017 29.09.2017
3000001168 Drevný trh, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 28.09.2017 01.10.2017
4000022633 Palín, 78, Palín, 072 13 Pitná voda 28.09.2017 01.10.2017
4000013754 Vysoká nad Uhom, 173, Vysoká nad Uhom, 072 14 Pitná voda 28.09.2017 01.10.2017
6000008236 Bôrka, 82, Bôrka, 049 42 Pitná voda 03.10.2017 06.10.2017
4000022826 Laškovce, 88A, Laškovce, 072 01 Pitná voda 03.10.2017 06.10.2017
6000012315 Kunova Teplica, 58, Kunova Teplica, 049 32 Pitná voda 03.10.2017 06.10.2017
3000033340 Námestie Š.Tutokyho, 135/1, Sokoľ, 044 31 Pitná voda 03.10.2017 06.10.2017
6000012381 Kunova Teplica, 95, Kunova Teplica, 049 32 Pitná voda 03.10.2017 06.10.2017
3000035065 Vodná, 2, Košice, 040 01 Pitná voda 03.10.2017 06.10.2017
2000017162 Pakostov, 111, Pakostov, 094 07 Odpadová voda 03.10.2017 06.10.2017
6000008271 Jelšavská, 355, Štítnik, 049 32 Pitná voda 03.10.2017 06.10.2017
3000018271 Košická, 11/23, Kostoľany nad Hornádom, 044 31 Pitná voda 20.10.2017 23.10.2017
2000008282 Štúrova, 2197, Snina, 069 01 Pitná voda 20.10.2017 23.10.2017
2000008283 Štúrova, 774, Snina, 069 01 Pitná voda 20.10.2017 23.10.2017
2000015380 Štúrova, 2685, Snina, 069 01 Pitná voda 20.10.2017 23.10.2017
2000007815 Štúrova, 775, Snina, 069 01 Pitná voda 20.10.2017 23.10.2017
2000008281 Štúrova, 2198, Snina, 069 01 Pitná voda 20.10.2017 23.10.2017
2000007868 Palárikova, 1607, Snina, 069 01 Pitná voda 20.10.2017 23.10.2017
3000012797 Turňa nad Bodvou, 339, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 25.10.2017 28.10.2017
3000006686 Štítová, , Košice, 040 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
2000011696 Lesná, 15/13, Stakčín, 067 61 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
2000017296 Partizánska, 206/8, Stakčín, 067 61 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
2000011714 Lesná, 39, Stakčín, 067 61 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
6000014013 Rožňavská Baňa, 115, Rožňava, 048 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
3000011694 Budulovská, 27, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
4000009940 Nacina Ves, 393, Nacina Ves, 072 21 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
8000010075 Veškovská, 19, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
4000015441 Pavlovce nad Uhom, 320, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
4000015547 Pavlovce nad Uhom, 315, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
9000010876 Lomnická, 310, Vechec, 094 12 Odpadová voda 31.10.2017 03.11.2017
4000022051 Zemplínske Kopčany, 22, Zemplínske Kopčany, 072 17 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
4000017612 Hnojné, 87, Hnojné, 072 33 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
6000014060 Rožňavská Baňa, 90, Rožňava, 048 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
6000014004 Rožňavská Baňa, 23, Rožňava, 048 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
2000011719 Lesná, 22/20, Stakčín, 067 61 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
6000013886 Rožňavská Baňa, 75, Rožňava, 048 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
6000014488 Rožňavská Baňa, 47, Rožňava, 048 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
4000013913 Pavlovce nad Uhom, 378, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
4000018869 Vrbnica, 39, Vrbnica, 072 16 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
8000020714 Svätá Mária, 40, Svätá Mária, 076 35 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
6000014022 Rožňavská Baňa, 52, Rožňava, 048 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
6000014562 Rožňavská Baňa, 144, Rožňava, 048 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
6000013236 Muránska Huta, 73, Muránska Huta, 049 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
3000012307 Vodná, 72, Moldava nad Bodvou, 045 01 Odpadová voda 31.10.2017 03.11.2017
9000011956 Družstevná, 252, Vechec, 094 12 Odpadová voda 31.10.2017 03.11.2017
8000005114 Borša, 256, Borša, 076 32 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
8000014263 Veľké Trakany, 63, Veľké Trakany, 076 42 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
4000021286 Hatalov, 36, Hatalov, 072 16 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
4000022592 Senné, 100, Senné, 072 13 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
3000011919 Vodná, 90, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
6000016123 Rožňavská Baňa, 81, Rožňava, 048 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
6000014021 Rožňavská Baňa, 53, Rožňava, 048 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
2000005958 Kamienka, 70, Kamienka, 067 83 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
2000006069 Kamienka, 151, Kamienka, 067 83 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
2000004919 Podskalka, , Humenné, 066 01 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
2000006042 Kamienka, 166, Kamienka, 067 83 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
2000011564 Duchnovičova, 66, Stakčín, 067 61 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
3000017247 Slanec, 139, Slanec, 044 17 Pitná voda 19.09.2017 22.09.2017
4000013888 Pavlovce nad Uhom, 251, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000013988 Pavlovce nad Uhom, 543, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000014119 Pavlovce nad Uhom, 827, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000015754 Pavlovce nad Uhom, 347, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000014863 Pavlovce nad Uhom, 280, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000015776 Pavlovce nad Uhom, 319, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000015553 Pavlovce nad Uhom, 323, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000014881 Pavlovce nad Uhom, 816, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
2000011862 Lesná, 18, Stakčín, 067 61 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
2000011732 Lesná, 658, Stakčín, 067 61 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
6000006831 Ochtiná, 121, Ochtiná, 049 35 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
5000024162 Kamenica, 11, Kamenica, 082 71 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000015447 Pavlovce nad Uhom, 755, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000025295 Tušice, 118, Tušice, 072 02 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
4000024730 Veľké Raškovce, , Veľké Raškovce, 076 75 Pitná voda 26.10.2017 29.10.2017
4000024992 Horovce, 7, Horovce, 072 02 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
4000024805 Oborín, 162, Oborín, 076 75 Pitná voda 26.10.2017 29.10.2017
4000011794 Porúbka, 70, Porúbka, 072 61 Pitná voda 26.10.2017 29.10.2017
3000004516 Opatovská cesta, 11, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
3000001620 Hájnická, 14, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
4000023146 Šamudovce, 5, Šamudovce, 072 01 Pitná voda 02.11.2017 05.11.2017
4000018004 Biela Hora - Prímestská, , Vinné, 072 31 Pitná voda 02.11.2017 05.11.2017
6000008736 Čierna Lehota, 149, Čierna Lehota, 049 36 Pitná voda 02.11.2017 05.11.2017
1000000416 Jána Švermu, 2655, Bardejov, 085 01 Pitná voda 03.11.2017 06.11.2017
6000013670 Čierna Lehota, 20, Čierna Lehota, 049 36 Pitná voda 03.11.2017 06.11.2017
3000033692 Malá Lodina, , Malá Lodina, 044 81 Pitná voda 03.11.2017 06.11.2017
2000011671 Lesná, 5, Stakčín, 067 61 Pitná voda 07.11.2017 10.11.2017
9000004468 Poša, 24, Poša, 094 21 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
9000003943 Hermanovce nad Topľou, 210, Hermanovce nad Topľou, 094 34 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
1000005855 Potočná, 16, Bardejov, 085 01 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
9000001159 Bystré, 508, Bystré, 094 34 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
4000005053 Kaluža - Kamenec, 123, Kaluža, 072 36 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
8000010967 Mogyoroszog, 16, Leles, 076 84 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
1000010079 Kopčakova, 697/17, Raslavice, 086 41 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
8000009293 Zelená, 262/25, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
4000021587 Senderov, , Vinné, 072 31 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
4000006034 Hôrka, , Vinné, 072 31 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
4000005775 Kaluža - Kamenec, 201, Kaluža, 072 36 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
4000015065 Pavlovce nad Uhom, 243, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
4000023964 Michalovská, 31/12A, Sobrance, 073 01 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
4000012715 Hviezdoslavova, 8, Sobrance, 073 01 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
6000002770 1.MÁJA, 641, Revúca, 050 01 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
8000005128 Hlavná, 324, Borša, 076 32 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
4000005077 Kaluža - Kamenec, , Kaluža, 072 36 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
3000012279 Rožňavská, 40, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
2000004258 Slovenská Volová, 87, Slovenská Volová, 067 22 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
2000015700 Duk.hrdinov, 269/11, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
2000009819 Pčolinská, 1385/15, Snina, 069 01 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
4000005693 Hôrka, , Vinné, 072 31 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
8000019552 Vojka, 148/9, Vojka, 076 83 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
4000016559 Petrovce, 82, Petrovce, 072 62 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
8000006590 Boťanská, 71, Čierna, 076 43 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
6000010939 ROŽŇAVSKÁ, 161, Štítnik, 049 32 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
2000012566 Václavského, 23, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000017551 I.Krasku, 12, Trebišov, 075 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000022496 Luhyňa, , Luhyňa, 076 14 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000004379 Z.Fábryho, 2451/58, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
3000002431 Jarmočná, 3, Košice, 040 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000004775 M.R.Štefánika, 2436, Trebišov, 075 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000000277 Čsl.Armády, 2909/1117, Trebišov, 075 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000014188 Nemocničná, 7, Humenné, 066 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000020909 Svätuše, 325, Svätuše, 076 83 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
6000004392 Šafárikova, 29, Betliar, 049 21 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
6000006045 Šafárikova, 4, Rožňava, 048 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000013303 Mierová, 820, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
7000000114 Nižný Orlík, , Nižný Orlík, 090 11 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000010566 Kochanovská, 193/7, Sečovce, 078 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
3000036012 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000003158 Berehovská, , Trebišov, 075 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000007477 Stakčínska Roztoka, 23, Stakčínska Roztoka, 067 61 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
3000034872 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000004467 Čsl.Armády, 15, Trebišov, 075 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000006932 M.R.Štefánika, 3196/37, Trebišov, 075 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000004722 Slovenské Nové Mesto, 296, Slovenské Nové Mesto, 076 33 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000016194 Rybníky, , Snina, 069 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000008548 Partizánska, 991/47, Belá nad Cirochou, 067 81 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000016723 Štefánikova, , Humenné, 066 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
7000003622 Turany nad Ondavou, 100, Turany nad Ondavou, 090 33 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
9000006785 Mlynská, 1477, Vranov nad Topľou, 093 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
7000004427 Ladomirová, 182, Ladomirová, 090 03 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
9000006786 Mlynská, 1477, Vranov nad Topľou, 093 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
6000006044 Šafárikova, 4, Rožňava, 048 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
7000003297 Hunkovce, 44, Hunkovce, 090 03 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
8000008708 Ladmovce, 18, Ladmovce, 076 34 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000000555 Duchnovičova, 22, Humenné, 066 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
2000014542 Krásny Brod, , Krásny Brod, 068 01 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
7000002105 Turany nad Ondavou, 93, Turany nad Ondavou, 090 33 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
7000002509 Turany nad Ondavou, 106, Turany nad Ondavou, 090 33 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
7000003230 Turany nad Ondavou, 90, Turany nad Ondavou, 090 33 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
7000005432 Krajná Bystrá, 40, Krajná Bystrá, 090 05 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017
7000003394 Turany nad Ondavou, 90, Turany nad Ondavou, 090 33 Pitná voda 15.11.2017 18.11.2017