Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
3000022520 Pešia, 12, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 07.03.2017 10.03.2017
3000020715 Hýľov, 81, Hýľov, 044 12 Odpadová voda 23.05.2017 26.05.2017
3000011038 Námestie oceliarov, , Košice, 040 01 Odpadová voda 26.05.2017 29.05.2017
3000038373 Okružná, 71/43, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 09.05.2017 12.05.2017
3000019684 Poničanova, 10, Košice, 040 17 Odpadová voda 23.02.2017 26.02.2017
3000024398 Malá Lodina, 69, Malá Lodina, 044 32 Pitná voda 25.07.2017 28.07.2017
3000021274 Chmeľníky, 337/52, Košice, 040 16 Odpadová voda 01.08.2017 04.08.2017
3000024944 Medzevská, 614, Jasov, 044 23 Pitná voda 01.08.2017 04.08.2017
4000022199 Tibava, 111, Tibava, 073 01 Odpadová voda 20.07.2017 23.07.2017
4000002144 Močarianska, 17, Michalovce, 071 01 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
6000014042 Rožňavská Baňa, 145, Rožňava, 048 01 Pitná voda 09.11.2017 12.11.2017
3000012070 Rožňavská cesta, 2, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 22.09.2017 25.09.2017
4000018333 Hôrka, , Vinné, 072 31 Pitná voda 18.10.2017 21.10.2017
4000022826 Laškovce, 88A, Laškovce, 072 01 Pitná voda 03.10.2017 06.10.2017
4000013913 Pavlovce nad Uhom, 378, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
3000012307 Vodná, 72, Moldava nad Bodvou, 045 01 Odpadová voda 31.10.2017 03.11.2017
4000021286 Hatalov, 36, Hatalov, 072 16 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
4000015754 Pavlovce nad Uhom, 347, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000014863 Pavlovce nad Uhom, 280, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000015553 Pavlovce nad Uhom, 323, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000014881 Pavlovce nad Uhom, 816, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000015447 Pavlovce nad Uhom, 755, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000025295 Tušice, 118, Tušice, 072 02 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
4000024805 Oborín, 162, Oborín, 076 75 Pitná voda 26.10.2017 29.10.2017
3000001620 Hájnická, 14, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
4000023146 Šamudovce, 5, Šamudovce, 072 01 Pitná voda 02.11.2017 05.11.2017
3000039181 Púpavová, 2, Družstevná pri Hornáde, 044 31 Odpadová voda 23.11.2017 26.11.2017
3000005035 Protifašistických bojovníkov, 5, Košice, 040 01 Pitná voda 27.11.2017 30.11.2017
3000021298 Myslavská, 75, Košice, 040 01 Pitná voda 06.12.2017 09.12.2017
4000008779 Lesné, 44, Lesné, 071 01 Pitná voda 18.12.2017 21.12.2017
3000013564 Školská, 5, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
6000000262 Lubeník, 114, Lubeník, 049 18 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000035538 Budulov, 102, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000024323 Košická Belá, , Košická Belá, 044 65 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000040049 Úzka ulica, 112/2, Mokrance, 045 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
8000009056 Poľany, 93, Poľany, 076 84 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000020152 Michalovská, 90/21, Sobrance, 073 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
2000002200 Osloboditeľov, 13, Kamenica nad Cirochou, 067 83 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000014277 Kopaničná, 9, Nižná Myšľa, 044 15 Pitná voda 05.01.2018 08.01.2018
5000015292 Jiráskova, 78, Prešov, 080 05 Pitná voda 05.01.2018 08.01.2018
2000009692 Tristová, 449/32, Dlhé nad Cirochou, 067 82 Pitná voda 05.01.2018 08.01.2018
8000003465 Pri štadióne, 499/4, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000004658 Ovocná, 1, Košice, 040 17 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000030793 Slnečná, 15, Rozhanovce, 044 42 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000031326 Budulov, 37, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000035849 Zichyho, , Košice, 040 17 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000019548 Fándlyho, , Košice, 040 17 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000026945 Karamy, , Rozhanovce, 044 42 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000026597 S.N.P., 97, Rozhanovce, 044 42 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000032432 Ďurkov, 177, Ďurkov, 044 19 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000026860 Severná, 5, Rozhanovce, 044 42 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
6000011181 Hrhov, 250, Hrhov, 049 44 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
6000002886 Železník, 258, Sirk, 049 64 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000019271 Hečkova, 3, Košice, 040 17 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
6000015872 Rákoš, 122, Rákoš, 049 61 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
6000003306 Mníšanská, 604, Jelšava, 049 16 Pitná voda 15.01.2018 18.01.2018
3000006156 Watsonova, 41, Košice, 040 01 Pitná voda 15.01.2018 18.01.2018
3000025200 Košické Olšany, 324, Košické Olšany, 044 42 Pitná voda 15.01.2018 18.01.2018
3000025140 Košické Olšany, 178, Košické Olšany, 044 42 Pitná voda 15.01.2018 18.01.2018
3000027891 Zoborská, 31, Košice, 040 01 Pitná voda 15.01.2018 18.01.2018
3000005348 Zoborská, 31, Košice, 040 01 Pitná voda 15.01.2018 18.01.2018
3000017297 Parková, 272/60, Slanec, 044 17 Pitná voda 17.01.2018 20.01.2018
2000015700 Duk.hrdinov, 269/11, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 17.01.2018 20.01.2018
3000028910 Turňa nad Bodvou, 58, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 17.01.2018 20.01.2018
3000001801 Hrnčiarska, 21, Košice, 040 01 Pitná voda 02.01.2018 05.01.2018
6000002501 ŽELEZNIČNÁ, 246, Jelšava, 049 16 Pitná voda 02.01.2018 05.01.2018
4000016123 Remetské Hámre, , Remetské Hámre, 072 41 Pitná voda 02.01.2018 05.01.2018
3000013015 Školská ulica, 291, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 12.01.2018 15.01.2018
6000014666 Muránska Huta, 128, Muránska Huta, 049 01 Pitná voda 12.01.2018 15.01.2018
3000005112 Gerlachovská, 10, Košice, 040 01 Pitná voda 12.01.2018 15.01.2018
3000033418 Ulica osloboditeľov, , Košice, 040 17 Pitná voda 12.01.2018 15.01.2018
6000000054 Lubeník, 198, Lubeník, 049 18 Pitná voda 12.01.2018 15.01.2018
3000037254 Mlynská, , Košice, 040 01 Pitná voda 12.01.2018 15.01.2018
2000015186 Tolstého, 677, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 12.01.2018 15.01.2018
3000012797 Turňa nad Bodvou, 339, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 12.01.2018 15.01.2018
3000001820 Hurbanova, 17, Košice, 040 01 Pitná voda 21.11.2017 24.11.2017
1000010406 Komunikácie, , Bardejov, 085 01 Odpadová voda 22.11.2017 25.11.2017
3000009665 Južná trieda, 66, Košice, 040 01 Odpadová voda 22.11.2017 25.11.2017
3000006822 Letná, 32, Košice, 040 01 Pitná voda 24.11.2017 27.11.2017
3000007503 Kupeckého, 33, Košice, 040 01 Pitná voda 04.12.2017 07.12.2017
3000003534 Hlavná, 43, Košice, 040 01 Pitná voda 04.12.2017 07.12.2017
4000025243 Tušice, 73, Tušice, 072 02 Pitná voda 05.12.2017 08.12.2017
4000004527 Klokočov - Kamenec, , Klokočov, 072 36 Pitná voda 20.12.2017 23.12.2017
3000011914 Vodná, 45, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 20.12.2017 23.12.2017
2000016754 Ľubiša, 188, Ľubiša, 067 11 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
2000013986 Vihorlatská, 99, Kamenica nad Cirochou, 067 83 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
8000009803 Kúpeľná, 4, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000015941 Vojkovce, 11, Maťovské Vojkovce, 079 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000005775 Kaluža - Kamenec, 201, Kaluža, 072 36 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
4000016559 Petrovce, 82, Petrovce, 072 62 Pitná voda 16.11.2017 19.11.2017
3000030553 Rožňavská, 1305, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 08.12.2017 11.12.2017
3000023072 Golianova, 15, Košice, 040 01 Pitná voda 12.12.2017 15.12.2017
4000020064 Michalovská, 791/56, Sobrance, 073 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000024536 Jasov, 144, Jasov, 044 23 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000015610 Drienovec, 391, Drienovec, 044 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000007480 Urbánkova, 34, Košice, 040 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000036265 Sadová, 51, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000013333 Kostolná, 81, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000016008 Záhor, 260, Záhor, 072 53 Pitná voda 01.12.2017 04.12.2017
3000013764 Brezová, 2, Poproč, 044 24 Pitná voda 01.12.2017 04.12.2017
4000019305 Vrbnica, 6, Vrbnica, 072 16 Pitná voda 01.12.2017 04.12.2017
3000005998 Slávičia, 1, Košice, 040 01 Odpadová voda 01.12.2017 04.12.2017
4000002264 Močarianska, 166, Michalovce, 071 01 Pitná voda 01.12.2017 04.12.2017
4000018870 Vinné, 51, Vinné, 072 31 Pitná voda 01.12.2017 04.12.2017
4000008412 Rakovec nad Ondavou, 342, Rakovec nad Ondavou, 072 03 Odpadová voda 01.12.2017 04.12.2017
4000009982 Nacina Ves, 18, Nacina Ves, 072 21 Pitná voda 01.12.2017 04.12.2017
8000016208 Ružová, 330/34, Pribeník, 076 51 Pitná voda 21.12.2017 24.12.2017
8000008182 Sahara, 331, Biel, 076 41 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000015390 Bežovce, 277, Bežovce, 072 53 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
8000020555 Ladmovce, 165, Ladmovce, 076 34 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000005217 Zbudza, 110, Zbudza, 072 23 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
2000016123 Kamenná, 639, Kamenica nad Cirochou, 067 83 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
2000017494 Štúrova, 231/20, Belá nad Cirochou, 067 81 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
4000016025 Záhor, 220, Záhor, 072 53 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
6000008683 Fraňa Kráľa, 465, Gemerská Poloma, 049 22 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000020740 Bežovce, 358, Bežovce, 072 53 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000013156 Oľšavská, 20, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000013995 Nižná Myšľa, 93, Nižná Myšľa, 044 15 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000013947 Nižná Myšľa, 213, Nižná Myšľa, 044 15 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000013415 Nová, 53, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000018271 Košická, 11/23, Kostoľany nad Hornádom, 044 31 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000039044 Dlhá, 148/23, Kostoľany nad Hornádom, 044 31 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
5000014857 Varhaňovce, 97, Varhaňovce, 082 05 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
5000014844 Varhaňovce, 137, Varhaňovce, 082 05 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000018256 Pod vodojemom, 2, Družstevná pri Hornáde, 044 31 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000013728 Horská, 264/7, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
2000001868 Osloboditeľov, 197, Kamenica nad Cirochou, 067 83 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
2000017468 Udavské, 266, Udavské, 067 31 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
2000013291 Duchnovičova, 590/130, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
9000002590 Cintorínska, 1088, Vranov nad Topľou, 093 03 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000031008 Mlynská, 9, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
2000002125 Osloboditeľov, 76, Kamenica nad Cirochou, 067 83 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000009556 Jahodná, 521, Strážske, 072 22 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
9000002548 Cintorínska, 349, Vranov nad Topľou, 093 03 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000000095 Medvedia Hora - východ, , Kaluža, 072 36 Pitná voda 29.11.2017 02.12.2017
8000009850 Ružová, 1049/11, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
6000008668 Madáčova, 173, Gemerská Poloma, 049 22 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000014711 Michalovská, , Sobrance, 073 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
8000007392 Hlavná, 55, Streda nad Bodrogom, 076 31 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
6000000710 Chyžné, 10, Chyžné, 049 18 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000011713 Pinkovce, 100, Pinkovce, 072 54 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000015951 Vojkovce, 41, Maťovské Vojkovce, 079 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
2000001931 Štúrova, 314, Kamenica nad Cirochou, 067 83 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000024294 Košická Belá, 96, Košická Belá, 044 65 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000030891 Suchodolinská, 27B, Košice, 040 01 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
5000012301 Hlavná, 45, Pečovská Nová Ves, 082 56 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000025325 Tušice, 111, Tušice, 072 02 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
3000026673 Družstevná, 28, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
5000004229 Októbrová, 29, Prešov, 080 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
4000025443 Horovce, 136, Horovce, 072 02 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
2000002157 Vihorlatská, 93, Kamenica nad Cirochou, 067 83 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
2000014496 Podskalka, 44, Humenné, 066 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
7000003462 Ladomirová, 29, Ladomirová, 090 03 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018