Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
3000020715 Hýľov, 81, Hýľov, 044 12 Odpadová voda 23.05.2017 26.05.2017
3000011038 Námestie oceliarov, , Košice, 040 01 Odpadová voda 26.05.2017 29.05.2017
3000038373 Okružná, 71/43, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 09.05.2017 12.05.2017
3000019684 Poničanova, 10, Košice, 040 17 Odpadová voda 23.02.2017 26.02.2017
3000024398 Malá Lodina, 69, Malá Lodina, 044 32 Pitná voda 25.07.2017 28.07.2017
3000021274 Chmeľníky, 337/52, Košice, 040 16 Odpadová voda 01.08.2017 04.08.2017
3000024944 Medzevská, 614, Jasov, 044 23 Pitná voda 01.08.2017 04.08.2017
4000022199 Tibava, 111, Tibava, 073 01 Odpadová voda 20.07.2017 23.07.2017
3000012070 Rožňavská cesta, 2, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 22.09.2017 25.09.2017
4000018333 Hôrka, , Vinné, 072 31 Pitná voda 18.10.2017 21.10.2017
4000022826 Laškovce, 88A, Laškovce, 072 01 Pitná voda 03.10.2017 06.10.2017
4000013913 Pavlovce nad Uhom, 378, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
3000012307 Vodná, 72, Moldava nad Bodvou, 045 01 Odpadová voda 31.10.2017 03.11.2017
4000021286 Hatalov, 36, Hatalov, 072 16 Pitná voda 31.10.2017 03.11.2017
4000015754 Pavlovce nad Uhom, 347, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000014863 Pavlovce nad Uhom, 280, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000014881 Pavlovce nad Uhom, 816, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
4000015447 Pavlovce nad Uhom, 755, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 19.10.2017 22.10.2017
3000001620 Hájnická, 14, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
3000039181 Púpavová, 2, Družstevná pri Hornáde, 044 31 Odpadová voda 23.11.2017 26.11.2017
3000013564 Školská, 5, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000040049 Úzka ulica, 112/2, Mokrance, 045 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000031326 Budulov, 37, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000026597 S.N.P., 97, Rozhanovce, 044 42 Pitná voda 11.01.2018 14.01.2018
3000013015 Školská ulica, 291, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 12.01.2018 15.01.2018
1000010406 Komunikácie, , Bardejov, 085 01 Odpadová voda 22.11.2017 25.11.2017
3000011914 Vodná, 45, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 20.12.2017 23.12.2017
3000024536 Jasov, 144, Jasov, 044 23 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000015610 Drienovec, 391, Drienovec, 044 01 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000036265 Sadová, 51, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000013333 Kostolná, 81, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000013764 Brezová, 2, Poproč, 044 24 Pitná voda 01.12.2017 04.12.2017
3000005998 Slávičia, 1, Košice, 040 01 Odpadová voda 01.12.2017 04.12.2017
4000018870 Vinné, 51, Vinné, 072 31 Pitná voda 01.12.2017 04.12.2017
4000008412 Rakovec nad Ondavou, 342, Rakovec nad Ondavou, 072 03 Odpadová voda 01.12.2017 04.12.2017
3000013156 Oľšavská, 20, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000013415 Nová, 53, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000039044 Dlhá, 148/23, Kostoľany nad Hornádom, 044 31 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
3000013728 Horská, 264/7, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2018 06.01.2018
3000031008 Mlynská, 9, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
3000030891 Suchodolinská, 27B, Košice, 040 01 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
3000026673 Družstevná, 28, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
4000025443 Horovce, 136, Horovce, 072 02 Odpadová voda 03.01.2018 06.01.2018
3000037936 Mlynky, 10, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2018 01.02.2018
3000034236 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2018 01.02.2018
3000024733 Hlavná, 41, Jasov, 044 23 Pitná voda 29.01.2018 01.02.2018
3000031508 SNP, 2/3, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 31.01.2018 03.02.2018
4000001902 Štefana Fidlíka, 24, Michalovce, 071 01 Pitná voda 31.01.2018 03.02.2018
2000007138 Zbudské Dlhé, 110, Zbudské Dlhé, 067 12 Pitná voda 31.01.2018 03.02.2018
3000014078 Nižná Myšľa, 345, Nižná Myšľa, 044 15 Pitná voda 31.01.2018 03.02.2018
3000012498 Zelená, 47, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 31.01.2018 03.02.2018
2000007136 Zbudské Dlhé, 108, Zbudské Dlhé, 067 12 Pitná voda 31.01.2018 03.02.2018
3000005668 Ražná, 6, Košice, 040 01 Odpadová voda 30.01.2018 02.02.2018
3000029546 Dúhová, , Čečejovce, 044 71 Pitná voda 02.02.2018 05.02.2018
3000022947 Školská, 9, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 02.02.2018 05.02.2018
3000002746 Alvinczyho, 27, Košice, 040 01 Pitná voda 05.02.2018 08.02.2018
9000010532 Sačurov, 414, Sačurov, 094 13 Pitná voda 05.02.2018 08.02.2018
8000007982 Mlynská, 230/37, Biel, 076 41 Pitná voda 26.02.2018 01.03.2018
3000013234 Lipová, 26, Poproč, 044 24 Pitná voda 26.02.2018 01.03.2018
5000000309 Októbrová, 14, Prešov, 080 01 Pitná voda 28.02.2018 03.03.2018
8000006659 Malý rad, 99, Boťany, 076 43 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
8000019324 Malý rad, 106/25, Boťany, 076 43 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
2000015824 Ulič, 106, Ulič, 067 67 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
1000005071 Frička, 12, Frička, 086 02 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
3000016055 Kokšov-Bakša, 249, Kokšov-Bakša, 044 13 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
3000038439 Hlavná ulica, 90, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
3000022491 Kostolná, 50/74, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
3000036237 Ďurkov, 1, Ďurkov, 044 19 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
3000004753 Paulínyho, 48, Košice, 040 01 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
8000001818 Kochanovská, 268/126, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 06.03.2018 09.03.2018
2000005352 Brekov, 88, Brekov, 066 01 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
3000027392 Beniakovce, 100, Beniakovce, 044 42 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
8000006724 Boťany, 11, Boťany, 076 43 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
8000001934 Nová doba, 547/23, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 06.03.2018 09.03.2018
8000023233 Lesná, 86/17, Veľká Tŕňa, 076 82 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
3000006612 Školská, 20, Košice, 040 01 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
3000034686 Mlynky, p.č.1054, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 06.03.2018 09.03.2018
8000012314 Malá Tŕňa, 115/21, Malá Tŕňa, 076 82 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
5000021370 Kvetná, 922/6, Veľký Šariš, 082 21 Odpadová voda 06.03.2018 09.03.2018
8000004659 Školská, 216/48, Slovenské Nové Mesto, 076 33 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
8000006810 Boťany, 134, Boťany, 076 43 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
8000006739 Boťany, 202, Boťany, 076 43 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
3000015914 Kokšov-Bakša, 222, Kokšov-Bakša, 044 13 Pitná voda 06.03.2018 09.03.2018
3000040023 Hýľov, , Hýľov, 044 12 Odpadová voda 06.03.2018 09.03.2018
5000014853 Varhaňovce, 100, Varhaňovce, 082 05 Pitná voda 14.03.2018 17.03.2018
9000010306 Majerovce, 3, Majerovce, 094 09 Pitná voda 19.02.2018 22.02.2018
3000040344 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040349 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000009614 Levočská, , Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000019800 Čkalovova, 22, Košice, 040 17 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040347 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000022549 Hlavná, 143, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040345 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
1000004664 Snakov, 94, Snakov, 086 06 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
4000020898 Moussonova, 33, Michalovce, 071 01 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
8000011026 Sárveg, 342, Leles, 076 84 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
8000021166 Hlavná, 119/51, Luhyňa, 076 14 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
9000003579 Dobrianskeho, 1599, Vranov nad Topľou, 093 01 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
9000012228 Na hrunku, 40, Vranov nad Topľou, 093 01 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
3000010419 Zlatá Idka, 24, Zlatá Idka, 044 61 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
3000037028 Potočná, 788/2, Valaliky, 044 13 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
3000037166 Zdoba, , Sady nad Torysou, 044 41 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
2000015700 Duk.hrdinov, 269/11, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
4000018582 Suché, 66, Suché, 071 01 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
3000036225 Horná, 1591/7, Košice, 040 18 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
8000016973 Nová doba, 7, Sečovce, 078 01 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
5000009463 M.R.Štefánika, 17, Veľký Šariš, 082 21 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
8000022187 Krišovská Liesková, 67, Krišovská Liesková, 079 01 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
6000013755 SNP, 7, Revúca, 050 01 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
5000020977 Za kostolom, nov., Veľký Šariš, 082 21 Pitná voda 08.03.2018 11.03.2018
3000019821 Kováčska, 2, Medzev, 044 25 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000006087 Slovenská, 18, Košice, 040 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000006086 Slovenská, 18, Košice, 040 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
5000007706 Námestie Slobody, 66, Sabinov, 083 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
2000007815 Štúrova, 775, Snina, 069 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
2000008281 Štúrova, 2198, Snina, 069 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000022854 Buzická, 31, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 16.02.2018 19.02.2018
3000003609 Hlavná, 100, Košice, 040 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000000990 Dominikánske námestie, 15, Košice, 040 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000007038 Tomášikova, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000003628 Hlavná, 16, Košice, 040 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000023072 Golianova, 15, Košice, 040 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000011688 Budulovská, 1, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
6000002499 ŽELEZNIČNÁ, 239,240, Jelšava, 049 16 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000033416 Kostolná, 89, Poproč, 044 24 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000011755 Hlavná, 66, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
5000012970 Ovocinárska, 24, Sabinov, 083 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000006937 Továrenská, 3, Košice, 040 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
5000002008 Mirka Nešpora, 40, Prešov, 080 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000006058 Slovenská, 16, Košice, 040 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000000986 Dominikánske námestie, 5, Košice, 040 01 Pitná voda 09.03.2018 12.03.2018
3000038029 Tibavská, , Košice, 040 18 Pitná voda 12.03.2018 15.03.2018
8000021186 Hlavná, 11/20, Luhyňa, 076 14 Pitná voda 12.03.2018 15.03.2018
3000027616 Hlavná, 102, Valaliky, 044 13 Pitná voda 12.03.2018 15.03.2018
3000030087 Byster, , Byster, 044 41 Pitná voda 12.03.2018 15.03.2018
5000007314 Varhaňovce, 62, Varhaňovce, 082 05 Pitná voda 13.03.2018 16.03.2018
2000008373 Študentská, 1475/38, Snina, 069 01 Pitná voda 13.03.2018 16.03.2018
7000000748 Pod Laščikom, 1192/22, Stropkov, 091 01 Pitná voda 13.03.2018 16.03.2018
8000006982 Hlavná, , Čierna nad Tisou, 076 43 Pitná voda 13.03.2018 16.03.2018
2000008282 Štúrova, 2197, Snina, 069 01 Pitná voda 13.03.2018 16.03.2018
5000015324 Varhaňovce, 65, Varhaňovce, 082 05 Pitná voda 13.03.2018 16.03.2018
2000008283 Štúrova, 774, Snina, 069 01 Pitná voda 13.03.2018 16.03.2018
2000015380 Štúrova, 2685, Snina, 069 01 Pitná voda 13.03.2018 16.03.2018
2000007126 Zbudské Dlhé, 127, Zbudské Dlhé, 067 12 Pitná voda 31.01.2018 03.02.2018
3000000757 Čermeľská cesta, 8, Košice, 040 01 Pitná voda 31.01.2018 03.02.2018
2000007144 Zbudské Dlhé, 117, Zbudské Dlhé, 067 12 Pitná voda 31.01.2018 03.02.2018
3000026736 Ružová, 6, Rozhanovce, 044 42 Pitná voda 31.01.2018 03.02.2018
3000039378 Mlynky, 100/23, Nižný Klátov, 044 12 Pitná voda 06.02.2018 09.02.2018
3000022552 Majerská, , Čečejovce, 044 71 Pitná voda 06.02.2018 09.02.2018
4000004510 Kaluža - Kamenec, , Kaluža, 072 36 Pitná voda 05.03.2018 08.03.2018
3000038713 Na Homôlke, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2018 08.03.2018
8000009667 Vojanská, 63, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 15.03.2018 18.03.2018
5000000400 Zemplínska, 1, Prešov, 080 01 Pitná voda 15.03.2018 18.03.2018
3000003527 Hlavná, 17, Košice, 040 01 Pitná voda 15.03.2018 18.03.2018
3000007349 Európska trieda, 11, Košice, 040 01 Pitná voda 15.03.2018 18.03.2018
3000033744 Traťová, , Košice, 040 18 Odpadová voda 15.03.2018 18.03.2018
8000009144 sídl. P. O. Hviezdoslava, 21, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 15.03.2018 18.03.2018
3000003526 Hlavná, 17, Košice, 040 01 Pitná voda 15.03.2018 18.03.2018
1000007668 Kružlov, 189, Kružlov, 086 04 Pitná voda 15.03.2018 18.03.2018
3000035820 Východná, 9, Košice, 040 18 Pitná voda 16.03.2018 19.03.2018