Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
3000011038 Námestie oceliarov, , Košice, 040 01 Odpadová voda 26.05.2017 29.05.2017
3000019684 Poničanova, 10, Košice, 040 17 Odpadová voda 23.02.2017 26.02.2017
3000024944 Medzevská, 614, Jasov, 044 23 Pitná voda 01.08.2017 04.08.2017
3000012307 Vodná, 72, Moldava nad Bodvou, 045 01 Odpadová voda 31.10.2017 03.11.2017
3000001620 Hájnická, 14, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
1000010406 Komunikácie, , Bardejov, 085 01 Odpadová voda 22.11.2017 25.11.2017
4000008412 Rakovec nad Ondavou, 342, Rakovec nad Ondavou, 072 03 Odpadová voda 01.12.2017 04.12.2017
3000031508 SNP, 2/3, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 31.01.2018 03.02.2018
9000010532 Sačurov, 414, Sačurov, 094 13 Pitná voda 05.02.2018 08.02.2018
3000040344 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040349 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040347 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040345 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000038713 Na Homôlke, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2018 08.03.2018
8000003566 M.Leczu, 285/28, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 29.05.2018 01.06.2018
3000009665 Južná trieda, 66, Košice, 040 01 Odpadová voda 28.05.2018 31.05.2018
4000014726 Hviezdoslavova, 12, Sobrance, 073 01 Pitná voda 26.07.2018 29.07.2018
9000013251 Zámutov, 457, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013260 Zámutov, 536, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000008945 Čaklov, 429, Čaklov, 094 35 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013411 Zámutov, 589, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013954 Nová, 264, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 13.08.2018 16.08.2018
4000006388 Vinné, , Vinné, 072 31 Odpadová voda 14.09.2018 17.09.2018
4000015783 Pavlovce nad Uhom, 363, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000015553 Pavlovce nad Uhom, 323, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000015086 Pavlovce nad Uhom, 927, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000015052 Pavlovce nad Uhom, 31, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000015552 Pavlovce nad Uhom, 322, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000015479 Pavlovce nad Uhom, 341, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 09.10.2018 12.10.2018
4000014040 Pavlovce nad Uhom, 649, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 05.10.2018 08.10.2018
3000032643 Svidnícka, 16/A, Košice, 040 11 Pitná voda 09.10.2018 12.10.2018
4000011421 Vyšné Nemecké, 113, Vyšné Nemecké, 072 51 Pitná voda 22.10.2018 25.10.2018
4000017527 Pekárenská, , Michalovce, 071 01 Odpadová voda 26.10.2018 29.10.2018
3000004516 Opatovská cesta, 11, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2018 29.10.2018
9000010306 Majerovce, 3, Majerovce, 094 09 Pitná voda 16.11.2018 19.11.2018
3000018160 Hosťovce, 4, Hosťovce, 044 02 Pitná voda 31.10.2018 03.11.2018
3000011814 Okružná, 5, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 31.10.2018 03.11.2018
3000012078 J.Kráľa, 10, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 31.10.2018 03.11.2018
4000009970 Nacina Ves, 221, Nacina Ves, 072 21 Pitná voda 05.11.2018 08.11.2018
3000030405 Peder, 39, Peder, 044 05 Pitná voda 05.11.2018 08.11.2018
3000012781 Moldavská cesta, 438, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 05.11.2018 08.11.2018
3000001806 Hrnčiarska, 25, Košice, 040 01 Pitná voda 06.12.2018 09.12.2018
3000013851 Obchodná, , Poproč, 044 24 Pitná voda 07.12.2018 10.12.2018
9000012762 Čemernianska, 155, Vranov nad Topľou, 093 03 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
9000013786 Čaklov, 395, Čaklov, 094 35 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
2000017650 Pakostov, 43, Pakostov, 094 07 Odpadová voda 20.02.2019 23.02.2019
2000017162 Pakostov, 111, Pakostov, 094 07 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
4000018676 Palín, 283, Palín, 072 13 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
4000002629 Martina Kukučína, 29, Michalovce, 071 01 Pitná voda 07.01.2019 10.01.2019
4000025325 Tušice, 111, Tušice, 072 02 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
3000013180 Športová, 14, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000013262 Kostolná, 16, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000018256 Pod vodojemom, 2, Družstevná pri Hornáde, 044 31 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000019184 Tešedíkova, 14, Košice, 040 17 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
3000025226 Košická Belá, 61, Košická Belá, 044 65 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000031008 Mlynská, 9, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
3000030660 S.N.P., 65, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
3000013361 Kostolná, 21, Poproč, 044 24 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000033521 Karamy, , Rozhanovce, 044 42 Pitná voda 07.01.2019 10.01.2019
3000013015 Školská ulica, 291, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 21.01.2019 24.01.2019
3000034236 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2019 01.02.2019
3000039102 Buzica, 62, Buzica, 044 73 Pitná voda 29.01.2019 01.02.2019
3000031959 Mlynky, 5, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2019 01.02.2019
3000015839 Drienovec, 199, Drienovec, 044 01 Pitná voda 29.01.2019 01.02.2019
6000008185 Ardovo, 53, Ardovo, 049 55 Pitná voda 31.01.2019 03.02.2019
8000020632 Pribenická, 927/23, Kráľovský Chlmec, 077 01 Pitná voda 31.01.2019 03.02.2019
4000002917 Sosnová, 9, Michalovce, 071 01 Pitná voda 31.01.2019 03.02.2019
4000009260 Staré, 119, Staré, 072 23 Pitná voda 31.01.2019 03.02.2019
3000022549 Hlavná, 143, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 21.02.2019 24.02.2019
8000000988 Pribinova, 43/17, Trebišov, 075 01 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000026949 Zámočnicka, , Rozhanovce, 044 42 Pitná voda 31.01.2019 03.02.2019
3000031486 Blatná, 6, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 31.01.2019 03.02.2019
3000010206 Dvorníky, 117, Dvorníky-Včeláre, 044 02 Pitná voda 31.01.2019 03.02.2019
3000022854 Buzická, 31, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 31.01.2019 03.02.2019
3000022550 Košická, 8, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 31.01.2019 03.02.2019
4000016509 Choňkovce, 112, Choňkovce, 072 63 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
4000008061 Šamudovce, 138, Šamudovce, 072 01 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
6000014021 Rožňavská Baňa, 53, Rožňava, 048 01 Pitná voda 18.02.2019 21.02.2019
8000016850 J. Jesenského, 450/79, Trebišov, 075 01 Pitná voda 18.02.2019 21.02.2019
8000012371 Medzipivničná, 179, Malá Tŕňa, 076 82 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
8000004520 Hlavná, 99/90, Slovenské Nové Mesto, 076 33 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
8000004659 Školská, 216/48, Slovenské Nové Mesto, 076 33 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
4000008779 Lesné, 44, Lesné, 071 01 Pitná voda 22.02.2019 25.02.2019
5000009338 Matice Slovenskej, 31, Veľký Šariš, 082 21 Pitná voda 11.03.2019 14.03.2019
8000001929 Nová doba, 551/8, Sečovce, 078 01 Pitná voda 11.03.2019 14.03.2019
2000015700 Duk.hrdinov, 269/11, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 11.03.2019 14.03.2019
1000002366 Ťačevská, 1628/39, Bardejov, 085 01 Pitná voda 04.03.2019 07.03.2019
1000000380 Ťačevská, 1628/39, Bardejov, 085 01 Pitná voda 04.03.2019 07.03.2019
3000027616 Hlavná, 102, Valaliky, 044 13 Pitná voda 11.03.2019 14.03.2019
8000000256 Čsl. armády, 1050/35, Trebišov, 075 01 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
8000022007 Ptrukša, 43, Ptrukša, 076 77 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
8000000265 Čsl. armády, 1361/33, Trebišov, 075 01 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
8000021186 Hlavná, 11/20, Luhyňa, 076 14 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
8000001932 Nová doba, 544/17, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
8000001463 Záhradná, 2098/17, Trebišov, 075 01 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
8000006810 Hlavná, 134/40, Boťany, 076 43 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
1000007348 Cigla, 36, Cigla, 086 37 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
5000006648 Jána Béreša, 33, Prešov, 080 01 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
5000006163 Ardova, 4/8, Kapušany, 082 12 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
3000035640 Cintorínska, 6, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000025274 Košická Belá, , Košická Belá, 044 65 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
3000015846 Kokšov-Bakša, 10, Kokšov-Bakša, 044 13 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
3000022953 Školská, 9, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
3000033939 Okružná, 22, Valaliky, 044 13 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
2000012589 Duk.hrdinov, 7, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 12.03.2019 15.03.2019
5000001999 Prostejovská, 39/B, Prešov, 080 01 Pitná voda 12.03.2019 15.03.2019
5000007706 Námestie Slobody, 66, Sabinov, 083 01 Pitná voda 12.03.2019 15.03.2019
3000034686 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000036445 Pastierska, , Valaliky, 044 13 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
3000037037 Na Balotách, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000037075 Hlavná, 246/19, Valaliky, 044 13 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
5000006010 Ruská Nová Ves, 8, Ruská Nová Ves, 080 05 Pitná voda 12.03.2019 15.03.2019
3000020715 Hýľov, 81, Hýľov, 044 12 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
5000020822 Bardejovská, , Kapušany, 082 12 Pitná voda 12.03.2019 15.03.2019
3000007811 Zámočnícka, 4, Košice, 040 01 Pitná voda 12.03.2019 15.03.2019
3000036983 Na Balotách, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
5000028795 Chmeľová, , Prešov, 080 05 Pitná voda 06.03.2019 09.03.2019
5000006996 Mirkovce, 58, Mirkovce, 082 06 Pitná voda 07.03.2019 10.03.2019
3000000990 Dominikánske námestie, 15, Košice, 040 01 Pitná voda 08.03.2019 11.03.2019
3000007350 Varšavská, 34, Košice, 040 13 Pitná voda 14.03.2019 17.03.2019
3000001799 Hrnčiarska, 15, Košice, 040 01 Pitná voda 14.03.2019 17.03.2019
3000002834 Kováčska, 27, Košice, 040 01 Pitná voda 14.03.2019 17.03.2019
7000000131 Bardejovská, 418, Svidník, 089 01 Pitná voda 14.03.2019 17.03.2019
7000000292 Bardejovská, 747, Svidník, 089 01 Pitná voda 14.03.2019 17.03.2019
7000002154 Sov.hrdinov, 822, Svidník, 089 01 Pitná voda 14.03.2019 17.03.2019
7000007280 Sov.hrdinov, 167, Svidník, 089 01 Pitná voda 14.03.2019 17.03.2019
1000000328 Duklianska, 21, Bardejov, 085 01 Pitná voda 14.03.2019 17.03.2019
4000022634 Palín, 294, Palín, 072 13 Pitná voda 14.03.2019 17.03.2019
2000008460 Budovateľská, 5, Snina, 069 01 Pitná voda 14.03.2019 17.03.2019
2000008024 Budovateľská, 5, Snina, 069 01 Pitná voda 14.03.2019 17.03.2019