Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Objekty VVS, a.s.

ČOV Košice

 

ČOV Bardejov

 

ČOV Humenné

 

ČOV Prešov

 

ČOV Vranov nad Topľou

 

ČOV Jelšava

 

ČOV Revúca

 

ČOV Rožňava

 

ČOV a laborátorium v Kendiciach

 

Vodárenská nádrž Starina

 

Vodárenská nádrž Bukovec

 

Laborátorium Kokšov Bakša

 

Prameň Vyšný Slavkov

 

Prameň Bobačka

 

Prameň Podhrad

 

Vodojem pre Dobšinú

 

Vodojem Rákoš

 

Vodojem Michalok