Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Nech sa páči, vodovodná

 

Štatút súťaží pre jednotlivcov aj pre celú triedu v kampani Nech sa páči, vodovodná:

Kampaň Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.: Nech sa páči, vodovodná – je zameraná na deti a ich zdravý životný štýl, ku ktorému patrí konzumácia kvalitnej pitnej vody z vodovodu, namiesto nezdravých sladených nápojov.

Kampaň začína 22. 3. 2017 na Svetový deň vody. V rámci nej je pripravených päť súťaží, ktoré budú zverejnené na sociálnej sieti facebook. Na konci každej súťaže budú vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú atraktívne vecné ceny. Ak jednotlivci k správnej odpovedi uvedú názov školy (adresu), triedu a svoje meno, automaticky zaradia celú triedu do žrebovania o účasť na kultúrno-spoločenskom podujatí „Pravá vodovodná show“, ktoré sa bude konať 7. 6. 2017 v Košiciach.

Termíny súťaží:
Súťaže trvajú od ich vyhlásenia na facebooku FB/vodovodna a sú podporované mediálnou kampaňou vo vybraných rádiách.

Súťaž č. 1: 3. 4. 2017 (00:00 hod.) – 7. 4. 2017 (24.00 hod.)
Súťaž č. 2: 18. 4. 2017 (00:00 hod.) – 21. 4. 2017 (24.00 hod.)
Súťaž č. 3: 2. 5. 2017 (00:00 hod.) – 5. 5. 2017 (24.00 hod.)
Súťaž č. 4: 15. 5. 2017 (00:00 hod.) – 19. 5. 2017 (24.00 hod.)
Súťaž č. 5: 22. 5. 2017 (00:00 hod.) – 26. 5. 2017 (24.00 hod.)

Víťazi jednotlivých súťaží budú vyhlásení vždy v pondelok po uplynutí termínu. Hlavné žrebovanie o účasť na kultúrno-spoločenskom podujatí „Pravá vodovodná show“ sa uskutoční 31. 5. 2017 za účasti vedenia spoločností VVS, a.s. a PVPS, a.s.. Víťazi žrebovania - 10 tried ZŠ, bude zverejnených na FB/vodovodna 31. 5. 2017.

Do súťaží sa môže zapojiť ktokoľvek, stačí lajkovať, zdieľať stránku FB/vodovodna, ale hlavne splniť súťažnú úlohu na FB. POZOR! Vyhrať môžu iba deti a triedy zo ZŠ, ktoré sú v správe VVS, a.s. a PVPS, a.s. (Košický, Prešovský a časť Banskobystrického kraja).

Ceny a systém oceňovania jednotlivcov:
Po skončení jednotlivých súťaží budú ocenení vždy traja, ktorí získajú niektorú z vecných cien (powerbanka, smartwatch, okuliare na virtuálnu realitu, bluetooth slúchadlá či reproduktor).

Ceny a systém oceňovania tried:
31. 5. 2017 bude zo všetkých zaslaných správne splnených úloh, ktoré budú obsahovať názov školy (adresu), triedu a meno, vyžrebovaných 10 tried ZŠ. Tie sa môžu zúčastniť na kultúrno-spoločenskom podujatí „Pravá vodovodná show“ v Košiciach s kapelami Peter Bič Project a Nocadeň.

Deti mladšie ako 13 rokov sa do súťaží môžu zapojiť za pomoci pani učiteľky/pána učiteľa, rodičov a ich priateľov nad 13 rokov, ktorí majú FB účet.

Súťažiaci súhlasia s použitím vlastných fotografi í na reklamné a propagačné účely organizátorom súťaže, súhlasia s ich bezplatným používaním a šírením na webe, v printových či elektronických médiách, na reklamných materiáloch, a to časovo a geografi cky neobmedzene. Zároveň pravdivo prehlasujú, že ich zákonní zástupcovia súhlasia s ich účasťou v súťaži a s podmienkami súťaže.

Ceny nie sú právne vymáhateľné. Organizátor súťaže má právo odstrániť zo súťaže príspevky, ktoré nie sú v súlade s etickými normami, prípadne budú uznané za produktovo antipropagačné, resp. ak budú pôsobiť proti obchodným či strategickým záujmom vyhlasovateľa.

Štatút súťaže