Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Nech sa páči, vodovodná

 

Nech sa páči vodovodna (štatút súťaže)

 

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do súťaže Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. "Nech sa páči, vodovodná". Počas novembra nám od Vás došli tisíce správ, odkazov, komentárov. Do súťaže sme zaradili správy, ktoré splnili všetky náležitosti podľa štatútu. Každá správa-trieda dostala konkrétne číslo, z ktorých sa žrebovalo. Dohromady to bolo 2977 tried! Tu sú víťazi:

1. ZŠ Pavla Horova Michalovce 8.A
2. ZŠ Ul. Karpatská 803/11 Svidník 7. A
3. ZŠ Bukovecká 17, Košice 9.A
4. ZŠ Kružlov, 6. ročník
5. ZŠ Seňa 8.A
6. ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 7.A
7. ZŠ s MŠ Žbince 145 6. A
8. ZŠ Ul. Študentská 1446/9 Snina 7.A
9. ZŠ Grundschule Medzev 6.D
10. ZŠ Važecká 11, Prešov 1.B

 

***************************************************************************************************************

 

Víťazi súťaže "Nech sa páči, vodovodná" si prišli do Košíc prevziať ceny osobne z rúk generálneho riaditeľa VVS, a.s. Ing. Stanislava Hrehu. Odovzdávanie cien spestrili skvelí umelci, muzikanti, divadelníci: Lina Mayer, Martin Husovský z Komajoty, Ela Martinčeková (reprezentovala Školu úžitkového výtvarníctva), Andy Ďurica, divadlo Haliganda, tanečníci zo Súkromného konzervatória na Zádielskej ul. v Košiciach a Viva Dance Group. Decká, boli ste super :-)

 

Galériu z odovzávania cien s programom nájdete na https://www.facebook.com/VodovodnaPesnička ta pravá vodovodná (Andy Ďurica - Ela Martinčeková)

 

 

Nech sa páči, vodovodná (Ela Martinčeková)
Nech sa páči, vodovodná (Andy Ďurica)