Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Napojme sa

 

Momentálne neprebieha projekt „Napojme sa“ pre žiadnu obec ani oblasť.

VVS, a.s.