Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Medzizávodné súťaže

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzizávodná súťaž vodárenských pracovníkov 2018 Prešov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medzizávodná súťaž vodárenských pracovníkov 2017 Svidník

Výsledky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzizávodná súťaž vodárenských pracovníkov 2016 Rožňava-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzizávodná súťaž vodárenských pracovníkov 2015 Trebišov-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzizávodná súťaž vodárenských pracovníkov 2014 Michalovce-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzizávodná súťaž vodárenských pracovníkov 2013 Vranov nad Topľou

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzizávodná súťaž vodárenských pracovníkov 2012 Ružín

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzizávodná súťaž vodárenských pracovníkov 2011 Bardejov-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzizávodná súťaž vodárenských pracovníkov 2010 Humenné