Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Literárna súťaž: Môj deň po kvapkách

Víťazné práce:

1. miesto: Katarína Artimová, 10 rokov, ZŠ Harhaj, Marhaň

2. miesto: Emma Demčáková, 15 rokov, ZŠ Bystré

3. miesto: Matúš Mikolaj, 9 rokov, ZŠ Ľubotice

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Štatút súťaže Môj deň po kvapkách:

Úloha:
Súťažiaci vytvoria na tému Môj deň po kvapkách krátku prózu v žánri rozprávka alebo rozprávanie. Súťaž pre jednotlivcov základných škôl. Ocenené budú tri najlepšie a najkreatívnejšie príbehy atraktívnymi vecnými cenami. Hodnotí sa nápad, kreativita, štylistické zručnosti i gramatika. Rozsah maximálne 1 strana.

Termín súťaže: 22. 3. – 11. 4. 2017

Termín uzávierky: 11. 4. 2017

Poslanie súťaže
Viesť deti ku kreatívnemu mysleniu, ku vzťahu k životnému prostrediu, vode a motivovať ich ku prozaickej forme a rozvoju  štylistických schopností.

Vyhodnotenie:
Práce bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov redakcie časopisu Vodníček a Vodník  a vedenia VVS, a.s. Ocenení budú traja jednotlivci.

Ceny pre výhercov: 
Cena: prenosný bluetooth reproduktor s pulzujúcimi LED svetlami
Cena: kvalitné slúchadlá do uší zn. TNB
Cena: dizajnová FROST chladiaca fľaša 550ml

Víťazné práce budú uverejnené do 18. 4. 2017 na web stránke www.vodarne.eu. 

Podmienky:
Do súťaže môžete prihlásiť prózy s rozsahom max. 1 normostrana. Práce posielajte s označením „Súťaž Môj deň po kvapkách“ na e-mailovú adresu: penelopa@penelopa.sk spolu s menom súťažiaceho, vekom, adresou školy a telefonickým kontaktom na triednu učiteľku.

Súťažné príspevky bez požadovaných kontaktných údajov, splnených technických podmienok (formát, kvalita, nosič) alebo práce doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! Ceny nie sú právne nárokovateľné. Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky súťaže.