Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Havárie a poruchy


Obmedzenia / Prerušenia
Typ Pitná voda/
Odpadová voda
Mesto/Obec Časť Adresa Dátum prerušenia Predpokladané ukončenie
Havária Pitná voda Prešov Solivar Solivarská 63 18.01.2019 21:00 19.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Sever - Boženy Nemcovej Boženy Nemcovej 18 18.01.2019 21:15 19.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Moldava nad Bodvou Záhradna Záhradna 18.01.2019 12:00 18.01.2019 15:00
Porucha Pitná voda Skároš Skároš Pod ovčincom a na č.86 18.01.2019 09:00 18.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Medzev Jarná Jarná 21 18.01.2019 08:00 18.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Miškovecká Miškovecká 4 18.01.2019 09:00 18.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Borša Borša od Jednoty smer SNM a Slovenské Nové Mesto Borša 199 17.01.2019 11:30 17.01.2019 15:30
Porucha Pitná voda Košická Belá Košické Hámre Košické Hámre 17.01.2019 17.01.2019 22:00
Havária Pitná voda Prešov Bjornsonova, Wolkerova, Čapajevova Bjornsonova 17.01.2019 08:00 17.01.2019 14:00
Havária Pitná voda Rožkovany 24-100 Rožkovany 26 17.01.2019 08:00 17.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Slovenské Nové Mesto Hlávná Hlavná 99/90 17.01.2019 08:00 17.01.2019 11:00
Porucha Pitná voda Turňa n/B Žarnovska 33 17.01.2019 09:00 17.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Ruskov Ruskov 277 17.01.2019 09:00 17.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Železníky Miškovecka 22 17.01.2019 08:00 17.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Národná Trieda , Hlinková , Obranco Mier Hlinková 24 16.01.2019 17:00 16.01.2019 21:00
Porucha Pitná voda Stropkov Ružová 438/15 16.01.2019 13:00 16.01.2019 20:00
Havária Pitná voda Sabinov Orkucany - Záborského Zábroského 15 16.01.2019 08:00 16.01.2019 14:00
Havária Pitná voda Prešov Solivarská, Východná, Pri Mlyne Solivarská 16.01.2019 12:00 16.01.2019 17:00
Havária Pitná voda Rožňava Jarná 16.01.2019 08:00 16.01.2019 17:00
Porucha Pitná voda Ruskov celá obec celá obec 16.01.2019 09:00 16.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Turňa Nad Bodvou Žarnoská Žarnovská 33 16.01.2019 09:00 16.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Turnianská Nová Ves celá obec celá obec 16.01.2019 09:00 16.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Lomnická , Ďumbierska Lomnická - 43 - 27 16.01.2019 09:00 16.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Sedliská Sedliská č.d. 1 - 6,375. Sedliská pred č.d. 2. 16.01.2019 08:30 16.01.2019 13:30
Porucha Pitná voda Košice Jasuschova 22,24,26 KE Jasuschova 26 16.01.2019 08:00 16.01.2019 13:00
Porucha Pitná voda Košice Tr.KVP,Denešová,Drábová,Wurmova,Stierová,Moskovská trieda,Drocárov park,Povrazová Denešová 2 17.01.2019 08:00 17.01.2019 20:00
Porucha Pitná voda Bystré ul.Prešovská. ul.Prešovská,Šarišská a Železničná. 16.01.2019 08:00 16.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Trebišov NC Paričan M.R.Š 2321/232 16.01.2019 03:00 16.01.2019 13:00
Porucha Pitná voda Revúca 1. mája 5,4 1. mája 5 15.01.2019 13:00 16.01.2019 15:00
Porucha Pitná voda Kružlov obec Kružlov + obec Gerlachov medzi AŠ1 a AŠ2 pod VDJ 15.01.2019 12:30 15.01.2019 15:30
Porucha Pitná voda Moldava n/Bodvou Budulovska Budulovska 29 15.01.2019 13:30 15.01.2019 18:00
Porucha Pitná voda Košice Kremnicka Kremnicka 22 15.01.2019 13:15 15.01.2019 21:00
Porucha Pitná voda Čierna nad Tisou Obrancou mierou Obrancou mierou blok 7 15.01.2019 09:00 15.01.2019 15:30
Porucha Pitná voda Turnianska n.Ves Turnianska n.Ves 68 15.01.2019 09:00 15.01.2019 15:00
Porucha Pitná voda Skároš Skároš Skároš 82 15.01.2019 09:00 15.01.2019 15:00
Porucha Pitná voda V.Ida V.Ida 181 15.01.2019 09:00 15.01.2019 15:00
Porucha Pitná voda Ruskov Ruskov Ruskov 277 15.01.2019 09:00 15.01.2019 15:00
Porucha Pitná voda Košice Juh Kalinčiakova - Turgenevova 15.01.2019 15.01.2019 15:00
Porucha Pitná voda Mudrovce Mudrovce - obec 14.01.2019 22:00 15.01.2019 05:00
Porucha Pitná voda Košická Bela 34 14.01.2019 14:00 14.01.2019 19:00
Porucha Pitná voda Turňa nad Bodvou Hlavná 93 14.01.2019 08:00 14.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Nižná Hutka Vyšná Hutka Zahradkárska 62 14.01.2019 08:00 14.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Skároš 82 14.01.2019 08:00 14.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Atletická 6 14.01.2019 08:00 14.01.2019 15:00
Porucha Pitná voda Košice Garbiarska 1 14.01.2019 08:00 14.01.2019 14:00
Porucha Pitná voda Trebišov ul.M.R. Štefánika bytov. 1515, Škultétyho bytov. 1895/22 a 29.augusta M.R.Štefánika 1515 a 29. augusta 10 13.01.2019 16:00 14.01.2019 15:00
Porucha Pitná voda Košice Tolstého 10 17.12.2018 08:00 17.01.2019 14:00

Ospravedlňujeme sa všetkým odberateľom za prípadné komplikácie, na ich odstránení intenzívne pracujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Kontaktné údaje pre oznámenie vzniku havárie, resp. poruchy:

P.č. Závod, stredisko Miesto stálej služby Telefonický kontakt
1 Bardejov Dukelská 3, Bardejov 054/7864 420
2 Humenné Osloboditeľov 108, Humenné 057/7870 420
3 Košice Vodárenská 18/A, Košice 055/7952 420
4 Michalovce P. O. Hviezdoslava 50, Michalovce 056/6810 420
5 Prešov Kúpeľná 3, Prešov 051/7572 421
6 Rožňava Štítnická 285/19, Rožňava 058/4824 420
7 Svidník Stropkovská 643/79, Svidník 054/7865 420
8 Trebišov Komenského 1872, Trebišov      056/6712 420 
9 Vranov nad Topľou ÚV Hencovce, okr. Vranov 057/4871 420

Informácie o poruchách