Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Súťaž Ekonástenka Svetový deň vody

Štatút súťaže Ekonástenka Svetový deň vody

Časopis Vodníček ponúka možnosť zapojiť sa do súťaže aj kolektívom - celým triedam ZŠ. Ich úlohou je urobiť fotografiu nástenky venovanej Svetovému dňu vody. 

Úloha:
Úlohou tried je odfotiť nástenku venovanú Svetovému dňu vody. Hodnotí sa kreativita, myšlienka, spracovanie.

Termín súťaže: 22. 3. – 11. 4. 2017

Termín uzávierky: 11. 4. 2017

Poslanie súťaže
Vštepovať deťom vzťah ku vode, prírode, životnému prostrediu, ochrane vodných zdrojov.

Vyhodnotenie:
Fotografie vyhodnotí  komisia zložená zo zástupcov VVS, a.s. a grafického štúdia Agentúry PENELOPA, s.r.o.. Ocenené budú 3 najlepšie školské triedy.

Ceny pre výhercov:
1. cena: digitálne švihadlo pre všetkých žiakov v triede
2. selfie tyč pre všetkých žiakov triedy
3. atraktívny zápisník a pero pre všetkých žiakov v triede

Podmienky:
Do súťaže môžete prihlásiť fotografie vo formáte JPG. Maximálna veľkosť je 1500 Kb. Rozmery nie sú obmedzené, odporúčame zvoliť rozlíšenie max 1200 až 1600 bodov (dlhšia strana), minimálne aspoň 800 bodov. Súťažné fotografie pridávajte bez rámčekov a vodoznakov. Súťažné fotografie musia mať rozlíšenie minimálne 240 dpi.

Fotografie posielajte s označením „Súťaž Ekonástenka Svetový deň vody“ na e-mailovú adresu: penelopa@penelopa.sk spolu s menom súťažiaceho, vekom, adresou školy a telefonickým kontaktom na triednu učiteľku. Fotografie neposielajte na CD nosičoch.

Súťažné príspevky bez požadovaných kontaktných údajov, splnených technických podmienok (formát, kvalita, nosič) alebo práce doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! Ceny nie sú právne nárokovateľné. Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky súťaže.

 

Víťazné nástenky:

1. miesto: žiaci ôsmeho a štvrtého ročníka Spojená škola, Nová 803, 049 25 Dobšiná

 

2. miesto: 2. C, ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, 080 06 Ľubotice

 

3. miesto: 3. A,  ZŠ Kežmarská 28, 040 11 Košice