Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Dôležité upozornenie

Vážení obchodní partneri,

Na SIPO* lístku za mesiac jún 2018 sa nenachádza položka „Voda zálohy“, nakoľko ju VVS, a.s. z technických príčin nevytvorila. Zálohy za mesiac júl 2018 nebudú v dvojnásobnej výške.
Ak si prajete zálohu za mesiac jún 2018 uhradiť iným spôsobom ako SIPOm, môžete kontaktovať ktorékoľvek naše zákaznícke centrum, prípadne zavolať na call centrum, kde Vám radi poskytnú ďalšie informácie.

Po kontaktovaní zákazníckeho centra prípadne call centra môžete zálohu  uhradiť týmito náhradnými spôsobmi:
- uhradiť priamo do pokladne na našom zákazníckom centre
- uhradiť  prostredníctvom peňažného poštového poukazu, ktorý Vám na požiadanie zašleme (prípadne môžete vypísať čistú poštovú poukážku na Slovenskej pošte, a.s.)
- uhradiť  bankovým prevodom

Vaše úhrady náhradným spôsobom realizujte prosím tak, aby boli pripísané na bankový účet VVS, a.s. v termíne do 2.7.2018.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

                                                                                                 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

*SIPO = sústredené inkaso platieb obyvateľstva

 

Dôležité upozornenie pre zákazníkov

VVS, a.s. upozorňuje svojich klientov, aby zvýšili svoju opatrnosť a neohrozili tak seba a svoj majetok možnými podvodníkmi.

Je dôležité poznať tieto fakty:
• Pracovníci VVS, a.s. - odpočtári - musia mať pri realizácii odpočtov služobný odev s logom VVS, a.s.
• Pracovníci VVS, a.s. sa musia preukázať služobným preukazom
• Pracovníci VVS, a.s. nepracujú s hotovosťou (tj. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky), rozhodne neponúkajú žiadne produkty
• Žiadni pracovníci VVS, a.s. vrátane odpočtárov nikdy nekontrolujú, nerobia zásahy ani opravy vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie /byty, rodinné domy a pod./, lebo tieto nie sú súčasťou verejného vodovodu ani verejnej kanalizácie