Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie pre zákazníkov

VVS, a.s. upozorňuje svojich klientov, aby zvýšili svoju opatrnosť a neohrozili tak seba a svoj majetok možnými podvodníkmi.

Je dôležité poznať tieto fakty:
• Pracovníci VVS, a.s. - odpočtári - musia mať pri realizácii odpočtov služobný odev s logom VVS, a.s.
• Pracovníci VVS, a.s. sa musia preukázať služobným preukazom
• Pracovníci VVS, a.s. nepracujú s hotovosťou (tj. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky), rozhodne neponúkajú žiadne produkty
• Žiadni pracovníci VVS, a.s. vrátane odpočtárov nikdy nekontrolujú, nerobia zásahy ani opravy vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie /byty, rodinné domy a pod./, lebo tieto nie sú súčasťou verejného vodovodu ani verejnej kanalizácie