Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

Svetový deň vody 2016

Tlačová správa VVS, a.s.
14. 3. 2016

Svetový deň vody 2016

Dňa 22. 3. 2016 oslávi celý svet Svetový deň vody, ktorý sa tento rok nesie pod heslom: „Water for people, Water by people – Voda pre ľudí, voda ľuďom“ Hlavnou témou je „Voda a zamestnanosť.“ Táto medzinárodná akcia sa koná každoročne a jej cieľom je zvýraznenie významu vody pre ľudstvo, upozornenie na udržateľné riadenie zdrojov sladkej vody.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pri oslave tohto sviatku už tradične pripravila pre svojich zákazníkov mnoho zaujímavých aktivít, pre deti aj dospelých.

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY
Najväčší úspech u verejnosti každoročne zaznamenáva bezplatná analýza vody. 22. marca 2016 budú mať obyvatelia regiónu, ktorí nie sú pripojení na verejný vodovod, možnosť preveriť si kvalitu  vody, ktorú pijú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka vykonanie bezplatnej analýzy vody z domových studní (nie z verejného vodovodu) v ukazovateli dusičnany. Túto službu pri príležitosti SDV ponúka VVS, a.s. už 11 rokov a z roka na rok ju využíva stále viac zákazníkov. Rozbory  budú aj tento rok vykonávané v zákazníckych centrách príslušných závodov VVS, a.s. Košice v čase 8.00 – 14.00h. Stačí doručiť vzorku vody v čistej, uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 l. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Brány vybraných vodárenských objektov pre žiakov základných a stredných škôl budú otvorené v čase  22. - 23. marca 2016. V ponuke sú  prehliadky úpravní vôd (ÚV), čistiarní odpadových vôd (ČOV), chemických laboratórií, ale aj Environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia v Michalovciach, aj s odborným výkladom.

VODNÍK A VODNÍČEK
Súčasťou oslavy SDV je už každoročne dvojica časopisov Vodník a jeho detská verzia Vodníček.  Oba skvelé časopisy ponúkajú okrem zaujímavých informácií o kvalite vody, pitnom režime aj množstvo zábavných a interaktívnych rubrík, súťaže, ale aj rozhovory so známymi osobnosťami. Vodník a Vodníček sú súčasťou vydania denníka Korzár v Košickom kraji, v termíne 17. 3. 2016. V tom istom termíne ho už môžu dostať aj všetci návštevníci zákazníckych centier VVS, a.s..

SÚŤAŽE
„Tekuté zlato“ -  VVS, a.s. v časopise Vodníček vyhlasuje fotografickú súťaž pre deti ZŠ, jednotlivcov, o 3 najlepšie fotografie, ktoré budú súčasťou kalendára VVS, a.s. Fotografické zobrazenie vody ako najvzácnejšej tekutiny v jej rôznych podobách. Predstava krásy vody v akejkoľvek forme, ktorá vyjadruje nenahraditeľný význam tejto životodarnej tekutiny pre človeka.  Hodnotí sa nápad, kreativita, technika a kvalita fotografie.

Ocenení budú autori troch najlepších fotografií.
1. Cena: kvalitné bluetooth slúchadlá
2. Cena: powerbanka 3000 mAh s integrovaným USB káblom, vhodná na nabíjanie väčšiny smartphónov
3. Cena: SELFIE 2IN1 teleskopická tyč pre zhotovovanie selfie a videa
Mená výhercov budú zverejnené na web stránke www.vodarne.eu 12. 4. 2016.

 

Videoklip na tému „Voda – môj životný štýl, súčasť môjho každodenného života“
Časopis Vodníček ponúka možnosť zapojiť sa do súťaže aj kolektívom – celým triedam ZŠ. Ich úlohou je natočiť krátke, max. 3 minútové video s hudobným podmazom zo školského prostredia, príp. školského výletu propagujúce vodu z vodovodu ako ideálny nápoj v rámci pitného režimu, zdravého životného štýlu. Hodnotí sa kreativita, myšlienka, spracovanie a kvalita obrazu a zvuku.
Ocenených bude 5 najlepších tried.
Výhercovia budú zverejnení 12. 4. 2016 na www.vodarne.eu

1. cena: výlet štýlovým autobusom VVS, a.s. pre celú triedu na jeden z vybraných vodárenských objektov + SIM karty do mobilných telefónov.
2. až 5. cena: sada na maľovanie + SIM karty do mobilných telefónov

 

KONFERENCIA KVALITA VODY VO VVS, a.s.
5. 4. 2016 sa bude konať už XI. ročník konferencie Kvalita vody vo VVS, a.s. pri príležitosti Svetového dňa vody. Na konferencii budú prezentované nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody a čistenia odpadových vôd. Vďaka týmto novým informáciám sa VVS, a.s. približuje  k zákazníkovi a snaží tak napĺňať hlavný cieľ, poskytovať klientom odborné a kvalitné služby, a to aj v oblasti zameranej na sledovanie kvality pitnej a odpadovej vody.

- Prečo sa pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu?
- VVS, a.s. zriadila tzv. Modrú linku dôvery

Východoslovenská vodárenská spoločnosť spolu s ostatnými vodárenskými spoločnosťami na Slovensku sa v rámci Asociácie vodárenských spoločností (AVS) zapája do mediálnych a komunikačných osvetových kampaní Nezatvárajme oči, Pripojme sa a ďalších, v ktorých verejnosti trpezlivo vysvetľuje nevyhnutnosť odkanalizovania a čistenia domových odpadových vôd (splaškov).

VVS, a.s sa zároveň rozhodla aj pre radikálnejší krok a vyšla s jedinečnou iniciatívou - podať záchrannú ruku odumierajúcej prírode a chrániť zdravie nás všetkých. Zriadila modrú linku dôvery, na ktorú môžu občania anonymne nahlásiť čiernych producentov odpadovej vody, ktorí likvidujú domové splašky rôznymi pokútnymi spôsobmi, fekálie vylievajú do prírody, napríklad do potoka, alebo si úmyselne narušia vodotesnosť svojej žumpy, aby ušetrili za jej vývoz alebo sa načierno napájajú na verejnú kanalizáciu či verejný vodovod. Možno ich nahlásiť emailom na adresu dovera@vodarne.eu alebo telefonicky na čísle 0903 595 333.

VVS, a.s. zaručuje anonymitu píšucich a volajúcich. Akcia potrvá od 22. marca do 22. júna 2016. Ak modrá linka nebude zneužívaná a naopak bude slúžiť svojmu účelu a pomôže odhaľovať nezodpovedných jednotlivcov, VVS môže rozhodnúť o predĺžení akcie.

 

<< Späť na predošlú stránku