Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

20. ročník Okresných dní vody v Michalovciach

Tlačová správa VVS, a.s., 12.4.2016

20. ročník Okresných dní vody v Michalovciach

22. marca, pri príležitosti Svetového dňa vody, si mohli dať obyvatelia východoslovenského regiónu, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, bezplatne skontrolovať vodu z domovej studne. Tí, ktorí nestihli, tak môžu urobiť už o pár dní.

Vodohospodári v okrese Michalovce aj tento rok pokračujú v tradícii organizovania Okresných dní vody. Pod záštitou michalovského závodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sa v dňoch 14. až 15. apríla 2016 uskutoční už 20. ročník tohto úspešného podujatia. V hoteli Vinnay na Vinianskom jazere sa stretnú odborníci z oblasti vodného hospodárstva. Podujatie otvorí Ing. Milan Gomboš, CSc. z Ústavu hydrológie SAV, VHZ Michalovce. Slávnostný príhovor prednesie Ing. Oliver Petrík, riaditeľ VVS, a.s. Košice, závod Michalovce, ktorý je zároveň garantom tohtoročnej akcie.

14. apríla si účastníci podujatia budú mať možnosť skontrolovať cholesterol z kapilárnej krvi, fajčiari sa vďaka prístroju smokerlyzer dozvedia, aké množstvo oxidu uhoľnatého vydychujú do ovzdušia. Prednášky odborníkov budú okrem iného venované rekonštrukcii odvodňovacej kanálovej sústavy na Slovensku, vplyvu dlhodobej prevádzky nádrží na bezpečnosť betónových priehrad, problematike povodní, či klimatickým zmenám. Záver bude už tradične vyhradený na odbornú diskusiu.

Organizátori nezabúdajú ani na verejnosť. V piatok 15. apríla budú pre obyvateľov okresu Michalovce a Sobrance vykonávané bezplatné analýzy vzoriek vody z domových studní na stanovenie obsahu dusičnanov. Sprievodná akcia je určená len pre obyvateľov obcí, v ktorých nie je vybudovaný verejný vodovod. Záujemcovia môžu vzorky vody priniesť do Výskumnej hydrologickej základne ÚH SAV v Michalovciach, Hollého 42, tel. č. 056/64 25 147.

<< Späť na predošlú stránku