Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

Odberatelia VVS, a.s. sa môžu o svojich platbách informovať a majú právo zmeniť výšku zálohy

Vážení obchodní partneri,

Na SIPO* lístku za mesiac jún 2018 sa nenachádza položka „Voda zálohy“, nakoľko ju VVS, a.s. z technických príčin nevytvorila. Zálohy za mesiac júl 2018 nebudú v dvojnásobnej výške.
Ak si prajete zálohu za mesiac jún 2018 uhradiť iným spôsobom ako SIPOm, môžete kontaktovať ktorékoľvek naše zákaznícke centrum, prípadne zavolať na call centrum, kde Vám radi poskytnú ďalšie informácie.

Po kontaktovaní zákazníckeho centra prípadne call centra môžete zálohu  uhradiť týmito náhradnými spôsobmi:
- uhradiť priamo do pokladne na našom zákazníckom centre
- uhradiť  prostredníctvom peňažného poštového poukazu, ktorý Vám na požiadanie zašleme (prípadne môžete vypísať čistú poštovú poukážku na Slovenskej pošte, a.s.)
- uhradiť  bankovým prevodom

Vaše úhrady náhradným spôsobom realizujte prosím tak, aby boli pripísané na bankový účet VVS, a.s. v termíne do 2.7.2018.


Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

                                                                                             Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice


*SIPO = sústredené inkaso platieb obyvateľstva

 

Tlačová správa
VVS, a.s.

Odberatelia VVS, a.s. sa môžu o svojich platbách informovať a majú právo zmeniť výšku zálohy

VVS, a.s.  začiatkom roka informovala svojich odberateľov v súlade s Všeobecno - obchodnými podmienkami (VOP) o zmenách platieb za vodné a stočné a to prostredníctvom SIPO lístkov. 

Všetky informácie o cenách vodného a stočného, spôsobe uplatnenia ceny, spôsobe kategorizácie odberných miest do tarifných skupín sú dostupné aj v zákazníckej zóne na www.vodarne.eu.

VVS, a.s. žiada zákazníkov, aby sa v prípade akýchkoľvek nejasností informovali o výške svojich zálohových platieb, o cenách vodného a stočného, o spôsobe fakturácie, kategorizácii odberných miest do tarifných skupín a spôsobe ich zúčtovania prostredníctvom mailu: zakaznik@vodarne.eu; prípadne písomne na adrese: Komenského 50, 042 48 Košice alebo telefonicky na Call centre VVS, a.s..Pracovníci Call centier VVS, a.s. sú k dispozícii zákazníkom v deviatich mestách na východnom Slovensku v čase od 7.00 – 17.00 hod..

Odberatelia si zároveň môžu zmeniť výšku zálohovej platby. Pokiaľ už uhradili zálohovú platbu, zohľadní sa im to v najbližšej  vyúčtovacej faktúre. VVS, a.s. postupuje v súlade s platnou legislatívou, ktorá stanovila spôsob platieb od 1. januára 2017. Pokiaľ dôjde k úprave legislatívy, VVS, a.s. bude svojich zákazníkov opäť informovať o zmenách a upraví ceny podľa novej legislatívy.
 

Zákaznícke centrá Tel. č. na Call centrum
Bardejov 054/7864 777
Humenné 057/7870 777
Snina 057/7870 777
Košice 055/7952 777
Moldava nad Bodvou 055/7984 777
Michalovce 056/6810 777
Prešov 051/7572 777
Rožňava 058/4824 777
Revúca 058/4824 777
Svidník 054/7865 777
Trebišov 056/6712 777
Vranov nad Topľou 057/4871 777

 

<< Späť na predošlú stránku