Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

Kampaň Pripojme sa! finalistom v Bruseli

Kampaň Pripojme sa! finalistom  v Bruseli

Kampaň Pripojme sa!, ktorú na ochranu životného prostredia pred rokom v rámci AVS iniciovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., sa stala finalistom prestížnej súťaže European Business Awards pre životné prostredie (EBAE). Každoročne ju v Bruseli udeľuje Európska komisia.

Do súťaže sa s kampaňou Pripojme sa! prihlásila Asociácia vodárenských spoločností (AVS), ktorá združuje všetkých 16 vodárenských spoločností na Slovensku. Samotné víťazstvo jej síce uniklo o vlások, projekt sa však spomedzi mnohých kvalitných zaradil medzi štyroch najúspešnejších – medzi finalistov. Certifikát Finalist 2016/17 for The Management Award dostala AVS od B. Bergera z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie.

Porota EBAE vyjadrila ľútosť, že slovenská kampaň na ochranu životného  prostredia nezvíťazila, samotný projekt však označila za „dobrú iniciatívu, ktorá uspela v pripájaní domácností do kanalizačného systému. Realizácia bola dobre pripravená, aby oslovila cieľové skupiny a spojila ich s lokálnymi potrebami.“ Pokiaľ je dostatok finančných prostriedkov, je to podľa poroty EBAE „vhodná prax na ochranu životného prostredia“.

Podstatou projektu bola environmentálna výzva pre obyvateľov Slovenska k ochrane spodných vôd s názvom Pripojme sa! Východoslovenská vodárenská spoločnosť počas kampane, spolu s ostatnými partnerskými vodárenskými spoločnosťami z celého Slovenska, jednotne vyzývali ku ochrane životného prostredia, predovšetkým podzemných vôd ale i ku zodpovednosti obyvateľstva v súvislosti s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa odvádzania odpadových vôd.


Samotná informačná kampaň upozorňovala majiteľov nehnuteľností na Slovensku, že najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka  je pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu.

Celoslovenskú kampaň pripravila pre AVS reklamná Agentúra Penelopa, s.r.o. Verejnosť ju mohla sledovať v septembri a v októbri 2015 v celoplošných médiách (RTVS Jednotka, Rádio Slovensko, Rádio Regina, Nový čas Víkend, Dom a byt, Záhradkár, Život), k dispozícii bola aj na zákazníckych centrách vodárenských spoločností alebo na novej web stránke www.pripojmesa.sk.

Súčasťou iniciatívy bola i súťaž pre obce. V pripojení sa na verejnú kanalizáciu súťažili o 30 špičkových krovinorezov, aby boli starostovia ale i občania motivovaní ku konkrétnym krokom na ochranu spodných vôd.

<< Späť na predošlú stránku