Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

Dôležité upozornenie pre zákazníkov VVS, a.s.

VVS, a.s. vyzýva všetkých zákazníkov k ostražitosti v súvislosti s firmou Ganymed s.r.o., Prešov, Volgogradská 13.

Zástupcovia menovanej spoločnosti navštevujú zákazníkov v ich domoch a ponúkajú im rozbor vody. Zákazníkovi následne ponúknu podpísanie zmluvy, od ktorej nie je možné odstúpiť bez sankcie.

VVS, a.s. sa dištancuje od činnosti zástupcov firmy Ganymed s.r.o. a upozorňuje svojich zákazníkov, že pracovníci VVS, a.s. nenavštevujú zákazníkov v ich domoch a neponúkajú im rozbor vody.

<< Späť na predošlú stránku