Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

15. výročie VVS, a.s.

Tlačová správa

Príbeh nášho úspechu

V máji si Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pripomína 15. výročie svojho vzniku. Schválením privatizačného projektu a rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu SR v roku 2003 sa VVS, a.s. stala nástupcom Východoslovenských vodární a kanalizácií, š.p.. Majetok zrušeného štátneho podniku sa rozdelil medzi VVS, a.s. a Podtatranskú vodárenskú spoločnosť. Akcie spoločnosti patria mestám a obciam v oblasti pôsobnosti VVS, a.s..
„Počas 15 rokov sa VVS, a.s. stala dominantnou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá udáva trendy vo využívaní moderných technológií, v informačno-technologických novinkách, v spôsoboch komunikácie so zákazníkmi, v starostlivosti o zamestnancov. Dnes už nikto nepochybuje, že VVS, a.s. je dominantnou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku,“ hovorí pri príležitosti 15. výročia generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s. Ing. Stanislav Hreha, PhD..   

Absolútny líder
Spoločnosť sa za uplynulých 15 rokov stala absolútnym lídrom v čerpaní prostriedkov z eurofondov. „Umožniť ľuďom na východnom Slovensku napojiť sa na verejný vodovod a zlepšovať kvalitu životného prostredia, to je naším poslaním. Preto som spokojný, že sme sa stali lídrom v čerpaní eurofondov. Realizovali sme doposiaľ 23 projektov v celkovej hodnote takmer 378 mil. Eur,“ konštatuje S. Hreha. 

Úžasné  investície do životného prostredia 
V roku 1966 bolo na východe vtedajšieho Československa na kanalizáciu pripojených len 26% domácností, v roku 1990 tento počet stúpol na 48,2%, aj tak však nedosahoval priemer Československa, ba dokonca ani Slovenska. Podobný nepomer panoval aj v oblasti pripojenia na verejný vodovod. Tento historický deficit sa začal dobiehať až pred 15 rokmi, so vznikom VVS, a.s..

15 rokov VVS, a.s. v skratke  
1. denne zásobuje pitnou vodou približne 1 milión obyvateľov,
2. viac ako zdvojnásobila svoj majetok (Hodnota obstarávacieho majetku v roku 2003 bola 486 790 000,- Eur. V súčasnosti  predstavuje čiastku 1 074 082 777,- Eur),
3. vybudovala 11 zákazníckych centier a moderné Call centrum,
4. ako prvá na Slovensku zaviedla modernú technológiu: ÚV žiarenie na dezinfekciu vody,
5. spolufinancovaním z eurofondov  zrealizovala 23 projektov, čím sa stala najúspešnejšou vodárenskou spoločnosťou v čerpaní eurofondov,
6.  zvýšila počet odberných miest (v roku 2003 ich bolo 159 450v v roku 2018 ich je 253 634),
7. navýšila dĺžku prevádzkovanej siete potrubí   (v roku 2003 bolo 6236 km, v roku 2018 je dĺžka potrubí 9168 km),
8. momentálne spravuje VVS, a.s. potrubia v dĺžke asi ako je vzdialenosť Košice – Tokio,
9. zvýšila počet prevádzkovaných objektov zo 77 v roku 2003 na 130 v roku 2018 (ČOV, úpravne vody a iné),
10. len vďaka najväčšiemu inžinierskemu projektu na Slovensku  „Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa“, ktorý sa z eurofondov realizoval v rokoch 2007 – 2011, bolo na východe krajiny vybudovaných  takmer 300 km nových vodovodných a kanalizačných sietí, 17 vodovodných čerpacích staníc, 18 vodojemov a 22 kanalizačných čerpacích staníc.  

Na skok do minulosti
Predchodcom VVS, a.s. boli Východoslovenské vodárne a kanalizácie š.p., ktoré schválilo niekdajšie Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva ČSSR v roku 1966. Dejiny slovenského vodného hospodárstva sa však začali písať oveľa skôr. Prvý verejný vodovod totiž vznikol už v 15. storočí v Bardejove. Vodovody, podobné tým dnešným, vznikali na prelome 19. a 20. storočia. Rozmach ich výstavby podmienil až rozvoj priemyslu a nárast  počtu obyvateľov, ktorí sa koncentrovali do miest. V 80. tych rokoch minulého storočia došlo k prepojeniu vodného zdroja Starina s Košickým, Prešovským, Michalovským, Humenským, Trebišovským skupinovým vodovodom a mestom Vranov nad Topľou, čím vznikla moderná Východoslovenská vodárenská  sústava.

V súčasnosti má VVS, a.s. 9 závodov:  Košice, Prešov, Michalovce, Humenné, Rožňava, Trebišov, Bardejov, Svidník a Vranov nad Topľou a zamestnáva viac ako 2 000 ľudí. Je zároveň jedným zo zakladajúcich členov Asociácie vodárenských spoločností.

Vodári oslavujú aj s deťmi
Voda je najdôležitejšia tekutina, je najvhodnejšia aj na uhasenie smädu. VVS, a.s. sa v rámci svojich komunikačných kampaní snaží vplývať najmä na deti, aby sa naučili dodržiavať zdravý pitný režim. Aj pri príležitosti 15. výročia VVS, a.s. pripravila pre deti sériu vedomostných a kreatívnych súťaží, ktoré im v tom majú pomáhať. Podrobnosti si školy, žiaci aj rodičia nájdu na www.vodarne.eu a tiež na FB/vodovodna.

<< Späť na predošlú stránku