Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Aktuality / Tlačové správy

Odberatelia VVS, a.s. sa môžu o svojich platbách informovať a majú právo zmeniť výšku zálohy

Vážení obchodní partneri,

 

Tlačová správa
VVS, a.s.

Odberatelia VVS, a.s. sa môžu o svojich platbách informovať a majú právo zmeniť výšku zálohy

VVS, a.s.  začiatkom roka informovala svojich odberateľov v súlade s Všeobecno - obchodnými podmienkami (VOP) o zmenách platieb za vodné a stočné a to prostredníctvom SIPO lístkov. 

Všetky informácie o cenách vodného a stočného, spôsobe uplatnenia ceny, spôsobe kategorizácie odberných miest do tarifných skupín sú dostupné aj v zákazníckej zóne na www.vodarne.eu.

VVS, a.s. žiada zákazníkov, aby sa v prípade akýchkoľvek nejasností informovali o výške svojich zálohových platieb, o cenách vodného a stočného, o spôsobe fakturácie, kategorizácii odberných miest do tarifných skupín a spôsobe ich zúčtovania prostredníctvom mailu: zakaznik@vodarne.eu; prípadne písomne na adrese: Komenského 50, 042 48 Košice alebo telefonicky na Call centre VVS, a.s..Pracovníci Call centier VVS, a.s. sú k dispozícii zákazníkom v deviatich mestách na východnom Slovensku v čase od 7.00 – 17.00 hod..

Odberatelia si zároveň môžu zmeniť výšku zálohovej platby. Pokiaľ už uhradili zálohovú platbu, zohľadní sa im to v najbližšej  vyúčtovacej faktúre. VVS, a.s. postupuje v súlade s platnou legislatívou, ktorá stanovila spôsob platieb od 1. januára 2017. Pokiaľ dôjde k úprave legislatívy, VVS, a.s. bude svojich zákazníkov opäť informovať o zmenách a upraví ceny podľa novej legislatívy.
 

Zákaznícke centrá Tel. č. na Call centrum
Bardejov 054/7864 777
Humenné 057/7870 777
Snina 057/7870 777
Košice 055/7952 777
Michalovce 056/6810 777
Prešov 051/7572 777
Rožňava 058/4824 777
Revúca 058/4824 777
Svidník 054/7865 777
Trebišov 056/6712 777
Vranov nad Topľou 057/4871 777

 

<< Späť na predošlú stránku